Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0871

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.


ŚWIĘTA

JEZUSA CHRYSTUSA
EWANGELIA
WEDŁUG
MATEUSZA.


ROZDZIAŁ I.
Przodki Pana Jezu Chrysta, z których poszedł wedle ciała, opisuje. Aniół daje sprawę Józephowi o poczęciu Panny Maryéj, poślubionéj żony jego, i o synie, którego porodzić miała.

Księgi rodzaju Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. [1]

2.Abraham zrodził Izaaka. A Izaak zrodził Jakóba. A Jakób zrodził Judę i bracią jego. [2]

3.A Judas zrodził Pharesa i Zarę z Thamar. A Phares zrodził Esrona. A Esron zrodził Aram. [3]

4.A Aram zrodził Aminadaba. Aminadab zrodził Naasson. A Naasson zrodził Salmona. [4]

5.A Salmon zrodził Booza z Rahab. A Booz zrodził Obeda z Ruth. A Obed zrodził Jesse. A Jesse zrodził Dawida króla.

6.A Dawid król zrodził Salomona z téj, która była Uryaszowa. [5]

7.A Salomon zrodził Roboama. A Roboam zrodził Abia. A Abia zrodził Asę. [6]

8.A Asa zrodził Jozaphata. A Jozaphat zrodził Jorama. A Joram zrodził Ozyasza.

9.A Ozyasz zrodził Joathama. A Joatham zrodził Achaza. A Achaz zrodził Ezechiasza. [7]

10.A Ezechiasz zrodził Manassesa. A Manasses zrodził Amona. A Amon zrodził Jozyasza. [8]

11.A Jozyasz zrodził Jechoniasza i bracią jego, w przeprowadzeniu Babilońskiem. [9]

12.A po przeprowadzeniu Babilońskiem, Jechoniasz zrodził Salathiela. A Salathiel zrodził Zorobabela. [10]

13.A Zorobabel zrodził Abiuda. A Abiud zrodził Eliacyma. A Eliacym zrodził Azora.

14.A Azor zrodził Sadoka. A Sadok zrodził Achima. A Achim zrodził Eliuda.

15.A Eliud zrodził Eleazara. A Eleazar zrodził Matthana. A Matthan zrodził Jakóba.

16.A Jakób zrodził Józepha, męża Maryi, z któréj się narodził Jezus, którego zowią Chrystusem.

17.A tak wszystkiego pokolenia, od Abrahama aż do Dawida, pokolenia czternaście, a od Dawida aż do przeprowadzenia Babilońskiego, pokolenia czternaście, a od przeprowadzenia Babilońskiego aż do Chrystusa, pokolenia czternaście.

18.A narodzenie Chrystusowe tak było: Gdy była poślubiona matka jego Marya Józephowi, pierwéj niźli się zeszli, naleziona jest w żywocie mająca z Ducha Świętego. [11]

19.A Józeph, mąż jéj, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jéj osławiać, chciał ją potajemnie opuścić. [12]

20.A gdy to on myślił, oto Aniół Pański ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józephie, synu Dawidów! nie bój się przyjąć Maryi, małżonki twéj;

 1. Luc. 3, 3.
 2. Gen. 21, 2.25, 26.29, 35.
 3. Gen. 38, 29. 1. Par. 2, 5. Ruth. 4, 18.
 4. 1. Par. 2, 10. 4. Mo. 7, 12. 1. Król. 2, 11.
 5. 1. Król. 16, 1.17, 12. 2. Król. 12, 24.
 6. 3. Król. 11, 43. 1. Par. 3, 10.
 7. 2. Król. 26, 22. 2. Par. 27, 9. 2. Król. 28, 27.
 8. 4. Król. 20, 21.21, 18. 24.
 9. 4. Król. 23, 30.
 10. 1. Esdr. 3, 2. 5, 2. Agg. 1, 1.
 11. Luc. 1, 27.
 12. Deut. 24, 1.