Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0871

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  ŚWIĘTA

  JEZUSA CHRYSTUSA
  EWANGELIA
  WEDŁUG
  MATEUSZA.


  ROZDZIAŁ I.
  Przodki Pana Jezu Chrysta, z których poszedł wedle ciała, opisuje. Aniół daje sprawę Józephowi o poczęciu Panny Maryéj, poślubionéj żony jego, i o synie, którego porodzić miała.

  Księgi rodzaju Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. [1]

  2.Abraham zrodził Izaaka. A Izaak zrodził Jakóba. A Jakób zrodził Judę i bracią jego. [2]

  3.A Judas zrodził Pharesa i Zarę z Thamar. A Phares zrodził Esrona. A Esron zrodził Aram. [3]

  4.A Aram zrodził Aminadaba. Aminadab zrodził Naasson. A Naasson zrodził Salmona. [4]

  5.A Salmon zrodził Booza z Rahab. A Booz zrodził Obeda z Ruth. A Obed zrodził Jesse. A Jesse zrodził Dawida króla.

  6.A Dawid król zrodził Salomona z téj, która była Uryaszowa. [5]

  7.A Salomon zrodził Roboama. A Roboam zrodził Abia. A Abia zrodził Asę. [6]

  8.A Asa zrodził Jozaphata. A Jozaphat zrodził Jorama. A Joram zrodził Ozyasza.

  9.A Ozyasz zrodził Joathama. A Joatham zrodził Achaza. A Achaz zrodził Ezechiasza. [7]

  10.A Ezechiasz zrodził Manassesa. A Manasses zrodził Amona. A Amon zrodził Jozyasza. [8]

  11.A Jozyasz zrodził Jechoniasza i bracią jego, w przeprowadzeniu Babilońskiem. [9]

  12.A po przeprowadzeniu Babilońskiem, Jechoniasz zrodził Salathiela. A Salathiel zrodził Zorobabela. [10]

  13.A Zorobabel zrodził Abiuda. A Abiud zrodził Eliacyma. A Eliacym zrodził Azora.

  14.A Azor zrodził Sadoka. A Sadok zrodził Achima. A Achim zrodził Eliuda.

  15.A Eliud zrodził Eleazara. A Eleazar zrodził Matthana. A Matthan zrodził Jakóba.

  16.A Jakób zrodził Józepha, męża Maryi, z któréj się narodził Jezus, którego zowią Chrystusem.

  17.A tak wszystkiego pokolenia, od Abrahama aż do Dawida, pokolenia czternaście, a od Dawida aż do przeprowadzenia Babilońskiego, pokolenia czternaście, a od przeprowadzenia Babilońskiego aż do Chrystusa, pokolenia czternaście.

  18.A narodzenie Chrystusowe tak było: Gdy była poślubiona matka jego Marya Józephowi, pierwéj niźli się zeszli, naleziona jest w żywocie mająca z Ducha Świętego. [11]

  19.A Józeph, mąż jéj, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jéj osławiać, chciał ją potajemnie opuścić. [12]

  20.A gdy to on myślił, oto Aniół Pański ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józephie, synu Dawidów! nie bój się przyjąć Maryi, małżonki twéj;

  1. Luc. 3, 3.
  2. Gen. 21, 2.25, 26.29, 35.
  3. Gen. 38, 29. 1. Par. 2, 5. Ruth. 4, 18.
  4. 1. Par. 2, 10. 4. Mo. 7, 12. 1. Król. 2, 11.
  5. 1. Król. 16, 1.17, 12. 2. Król. 12, 24.
  6. 3. Król. 11, 43. 1. Par. 3, 10.
  7. 2. Król. 26, 22. 2. Par. 27, 9. 2. Król. 28, 27.
  8. 4. Król. 20, 21.21, 18. 24.
  9. 4. Król. 23, 30.
  10. 1. Esdr. 3, 2. 5, 2. Agg. 1, 1.
  11. Luc. 1, 27.
  12. Deut. 24, 1.