Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0835

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

13.Przeto roztropny czasu onego milczeć będzie; bo czas zły jest.

14.Szukajcie dobra a nie złości, żebyście żyli, a będzie Pan, Bóg zastępów, z wami, jakoście mówili.

15.Miejcie złość w nienawiści, a miłujcie dobro i postanówcie w bramie sąd, owa się Pan, Bóg zastępów, zmiłuje nad ostatkiem Józepha. [1]

16.Przetóż to mówi Pan, Bóg zastępów, panujący: Po wszech ulicach narzekanie, a po wszech miejscach, które po stronach są, rzeką: Biada, biada! I będą przyzywać oracza na płacz, a do narzekania tych, którzy umieją narzekać.

17.I po wszech winnicach będzie narzekanie; bo pójdę przez pośród ciebie, mówi Pan.

18.Biada żądającym dnia Pańskiego! cóż wam po nim? dzień ten Pański ciemność, a nie światłość. [2]

19.Jako gdyby uciekał mąż przede lwem, a zabiegł mu niedźwiedź; a wszedłby do domu i podparł się ręką swą na ścianie, a ukąsiłby go wąż.

20.Izali nie ciemność dzień Pański a nie światłość, i mrok a nie jasność w nim?

21.Mam w nienawiści i odrzuciłem święta wasze, ani przyjmę woni gromad waszych. [3]

22.A jeźli mi ofiarować będziecie całopalenia i dary wasze, nie przyjmę, i na śluby tłustych rzeczy waszych nie wejrzę.

23.Odejmij odemnie zgiełk pieśni twoich, i piosnek liry twojéj słuchać nie będę.

24.I odkryje się sąd jako woda, a sprawiedliwość jako potok gwałtowny. [4]

25.Izaliście mi ofiary i obiatę ofiarowali na puszczy przez czterdzieści lat, domie Izraelski?

26.I nosiliście namiot Molochowi waszemu i obraz bałwanów waszych, gwiazdę boga waszego, któreście działali sobie.

27.I uczynię, że się przeprowadzicie za Damaszek, mówi Pan: Bóg zastępów imię jego.


ROZDZIAŁ VI.
Grozi Pan pysznym i rozkosznym zatracenie i zaprowadzenie pospołu, i z innym ludem Izraelskim, którego się pychą, brzydzi.

Biada, którzyście bogaci na Syonie, a ufacie w górze Samaryjskiéj! co celniejsi, głowy ludów, chodzący z pompą do domu Izraelskiego. [5]

2.Zajdźcie do Chalane a obaczcie, a zonąd idźcie do Emath wielkiego, i znidźcie do Geth Palestyńskiego i do co lepszych królestw tych, jeźli szersza jest granica ich niż granica wasza.

3.Którzyście odłączeni na dzień zły, a przybliżacie się do stolice nieprawości.

4.Którzy sypiacie na łożach słoniowych, a rozpustujecie na pościelach waszych: którzy jadacie baranka z trzody i cielce z pośrodku stada.

5.Którzy śpiewacie przy dźwięku arfy: mniemali, że mieli jako Dawid naczynia śpiewania.

6.Którzy piją czaszami wino, a przedniejszym się olejkiem namazują, a nic się nie użalili skruszenia Józephowego.

7.Przeto teraz wyprowadzą się na przodku prowadzących się: a będzie odjęte spiknienie rozpustnych.

8.Przysiągł Pan Bóg na duszę swoję, mówi Pan, Bóg zastępów: Brzydzę się Ja pychą Jakóbową, a domów jego nienawidzę, i wydam miasto z obywatelmi jego. [6]

9.A jeźli się zostanie dziesięć mężów w domu jednym, i ci pomrą.

10.I weźmie go bliski jego i spali go, aby wyniósł kości z domu, i rzecze temu, który jest wewnątrz domu: Jestli jeszcze u ciebie?

11.A on odpowie: Już koniec. I rzecze mu: Milcz, a nie wspominaj imienia Pańskiego.

12.Bo oto Pan rozkaże i skarze dom większy obaleniem, a dom mniejszy porysowaniem.

13.Izali biegać mogą konie po skałach, albo mogą orać bawołami? żeście przemienili sąd w gorzkość, a owoc sprawiedliwości w piołun.

14.Którzy się radujecie w niczem, którzy mówicie: Izali nie mocą naszą wzięliśmy sobie rogi?

15.Bo oto wzbudzę na was, domie

  1. Rzym. 12, 9. Psal. 96, 10.
  2. Jer. 30, 7. Joel. 2, 11. Soph. 1, 15.
  3. Isai. 1, 11. Jer. 6, 20. Malach. 1, 12.
  4. Dzie. 7, 42.
  5. Luc. 6, 24.
  6. Jer. 51, 14.