Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0398

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

Saba i Dadan. A synowie Dadan: Assurym i Latusym i Laomim.

33.Synowie lepak Madyan: Epha i Epher i Henoch i Abida i Eldaa. Ci wszyscy synowie Cetury. [1]

34.A zrodził Abraham Izaaka, którego byli synowie: Ezaw i Izrael. [2]

35.Synowie Ezawowi: Eliphaz, Rahuel, Jehus, Ihelom i Kore. [3]

36.Synowie Eliphaz: Thenan, Omar, Sephi, Gathan, Cenez, z Thamny Amalek.

37.Synowie Rahuelowi: Nahath, Zara, Samma, Meza.

38.Synowie Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dyson, Eser, Dysan.

39.Synowie Lotan: Hory, Homam. A siostra Lotan była Thamna.

40.Synowie Sobal: Alian i Manabath i Ebal, Sephi i Onam. Synowie Sebeon: Aja i Ana. Synowie Ana: Dyson.

41.Synowie Dyson: Hamdan i Eseban i Jethran i Charan.

42.Synowie Eser: Balaan i Zawan i Akan. Synowie Dysan: Hus i Aran.

43.Ci są królowie, którzy rozkazowali w ziemi Edom, przedtem niźli był król nad synmi Izrael: Bale, syn Beor: a imię miasta jego Denaba.

44.A umarł Bale, i królował miasto niego Jobab, syn Zare, z Bosra.

45.A gdy i Jobab umarł, królował miasto niego Husam z ziemie Themanów.

46.Umarł téż i Husam, a królował miasto niego Adad, syn Badad, który poraził Madyan w ziemi Moab: a imię miasta jego Awith.

47.A gdy i Adad umarł, królował po nim Semla z Masreki.

48.Ale i Semla umarł, i królował miasto niego Saul z Rohoboth, które leży nad rzeką.

49.A gdy umarł Saul, królował miasto niego Balanan, syn Achobor.

50.Ale i ten umarł, i królował miasto niego Adad, którego miasta imię było Phau, a żonę jego zwano Meetabel, córka Metred, córki Mezaab.

51.Lecz po śmierci Adad książęta miasto królów w Edom być poczęli: książę Thamna, książę Alua, książę Jethet.

52.Książę Oolibama, książę Ela, książę Phinon.

53.Książę Kenez, książę Theman, książę Mabsar.

54.Książę Magdyel, książę Hiram: te książęta Edom.


ROZDZIAŁ II.
Ród Jakóbów i Judy patryarchy aż do Isai, ojca Dawidowego, i braci i sióstr jego.

A synowie Izraelowi: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zabulon. [4]

2.Dan, Józeph, Benjamin, Nephthali, Gad i Aser.

3.Synowie Judowi: Her, Onan i Sela. Ci trzéj urodzili się mu z córki Sue Chananitki. A był Her, pierworodny Judy, zły przed Panem: i zabił go. [5]

4.Lecz Thamar, niewiastka jego, urodziła mu Phares i Zara. A tak wszystkich synów Juda pięć. [6]

5.A synowie Phares; Hesron i Hamul.

6.Synowie téż Zary: Zambry i Ethan i Eman, Chalchal téż i Dara, pospołu pięć.

7.Synowie Charmi: Achan, który strwożył Izraela, i zgrzeszył kradzieżą rzeczy przeklętych. [7]

8.Synowie Ethan: Azaryasz.

9.A synowie Hesron, którzy się mu urodzili: Jerameel i Ram i Kalubi. [8]

10.Ale Ram zrodził Aminadab: a Aminadab zrodził Nahasson, książę synów Juda.

11.A Nahasson téż zrodził Salmona, z którego poszedł Booz.

12.Booz lepak zrodził Obed, który téż zrodził Izai.

13.A Izai zrodził pierworodnego Eliaba, wtórego Aminadaba, trzeciego Symaa,

14.Czwartego Nathanaela, piątego Raddaja,

15.Szóstego Asoma, siódmego Dawida.

16.Którego siostry były Sarwia i Abigail. Synowie Sarwii: Abisai, Joab i Asael, trzéj.

17.Abigail zaś urodziła Amasę,

  1. Gen. 25, 4.
  2. Gen. 25, 18.
  3. Genes. 36, 11.
  4. Gen. 29, 32.30, 5.35, 22.
  5. Gen. 38, 3.46, 12.
  6. Matth. 1, 3.
  7. Jos. 7, 1.
  8. Ruth. 4, 19.