Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0399

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

którego ojciec był Jether, Ismaelczyk.

18.A Kaleb, syn Hesron, wziął żonę imieniem Azuba, z któréj zrodził Jeryothę. A synowie jéj byli: Jaser i Sobab i Ardon.

19.A gdy umarła Azuba, pojął Kaleb żonę Ephratę: która mu urodziła Hur.

20.Hur lepak zrodził Ury, a Ury zrodził Bezeleela.

21.Potem wszedł Hesron do córki Machira, ojca Galaad, i pojął ją, gdy mu było sześćdziesiąt lat: która mu urodziła Seguba.

22.Ale i Segub zrodził Jaira, a osiadł dwadzieścia i trzy miasta w ziemi Galaad.

23.I wziął Gessur i Aran, miasteczka Jair, i Kanath i wsi jego, sześćdziesiąt miast: wszyscy ci synowie Machira, ojca Galaad.

24.A gdy umarł Hesron, wszedł Kaleb do Ephraty. Miał téż Hesron żonę Abią, która mu urodziła Assura, ojca Thekui.

25.A narodzili się synowie Jerameela, pierworodnego Hesron: Ram pierworodny jego i Buna i Aram i Asom i Achia.

26.Pojął téż drugą żonę Jerameel, imieniem Atarę, która była matka Onam.

27.Ale i synowie Ram, pierworodnego Jerameel, byli Moos, Jamin i Achar.

28.A Onam miał syny: Semei i Jada. A synowie Semei: Nadab i Abisur.

29.A imię żony Abisur, Abihail, która mu urodziła Ahobbana i Molida.

30.A synowie Nadabowi byli: Saled i Apphaim: lecz Saled umarł bez dziatek.

31.A syn Apphaimów, Jesy: który Jesy zrodził Sesan: a Sesan zrodził Oholaj.

32.A synowie Jady, brata Semei: Jether i Jonathan: lecz i Jether umarł bez synów.

33.A Jonathan zrodził Phaleth i Zyza. Cić byli synowie Jerameel.

34.A Sesan nie miał synów, ale córki, a służebnika Egiptyanina, imieniem Jeraa.

35.I dał mu córkę swą za żonę, która mu urodziła Etheja.

36.A Ethej zrodził Nathana, a Nathan zrodził Zabada.

37.Zabad téż zrodził Ophiala, a Ophial zrodził Obeda.

38.Obed zrodził Jehua, Jehu zrodził Azaryasza.

39.Azaryasz zrodził Hellesa, a Helles zrodził Elasa.

40.Elas zrodził Sysamoj, Sysamoj zrodził Sellum.

41.Sellum zrodził Ikamią, Ikamia zrodził Elisama,

42.A synowie Kaleb, brata Jerameela: Mesa, pierworodny jego, ten jest ojciec Zyph i synów Maresa, ojca Hebron.

43.A synowie Hebron: Kore i Thaphua i Recem i Samma.

44.A Samma zrodził Rahama, ojca Jerkaam, a Recem zrodził Samai.

45.Syn Samai, Maon: a Maon ojciec Bethsur.

46.A Epha, nałożnica Kaleb, urodziła Haran i Mosa i Gezez. A Haran zrodził Gezez.

47.A synowie Jahaddai: Regom i Joathan i Gesan i Phalet i Epha i Saaph.

48.Nałożnica Kalebowa, Maacha urodziła Saber i Tharana.

49.A Saaph, ojciec Madmena, zrodził Suę, ojca Machbena i ojca Gabaa: a córka Kalebowa była Achsa.

50.Ci byli synowie Kaleb, syna Hur, pierworodnego Ephrata: Sobal, ojciec Karyathyarym.

51.Salma, ojciec Bethlehem, Haryph, ojciec Bethgader.

52.A byli synowie Sobala, ojca Karyathyarym, który doglądał połowicę odpoczynków.

53.A z rodu Karyathyarym, Jetrejowie i Aphuthejowie i Semathejowie i Maserejowie. Z tych wyszli Saraitowie i Esthaolitowie.

54.Synowie Salmy: Bethlehem i Netophaty, korony domu Joabowego, a połowica odpoczynku Sarai.

55.Rodziny téż pisarzów mieszkających w Jabes, śpiewający i brzmiący i w namieciech mieszkający. Ci są Cyneowie, którzy poszli od ciepła ojca domu Rechab.