Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1258

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


4. Bo gdyby był na ziemi, nie byłby Kapłanem, pókiby zostawali oni Kapłani, którzy według zakonu dary ofiaruią,
II. 5. Którzy służą kształtowi[1] i cieniowi rzeczy niebieskich, iako Moyżeszowi od Boga powiedziano było, gdy miał dokończyć przybytku: Patrzayże, (mówi,) abyś[2] uczynił wszystko według kształtu, któryć iest okazany na téy górze.
6. Ale teraz nasz Kapłan tém zacnieyszego urzędu dostąpił, im iest pośrzednikiem lepszego[3] przymierza, które lepszemi obietnicami iest utwierdzone.
7. Bo gdyby ono pierwsze było bez przygany, tedyćby wtóremu nie szukano mieysca.
III. 8. Albowiem ganiąc Żydy,[4] mówi: Oto, dni idą, mówi Pan, gdy uczynię z domem Izraelskim i z domem Iudskim przymierze nowe,
9. Nie według przymierza,[5] którem uczynił z oycami ich w dzień, któregom ie uiął za rękę ich, abym ie wywiódł z ziemi Egipskiéy; albowiem oni nie zostali w tém przymierzu moiém, a Iam ich zaniedbał, mówi Pan.
10. Przetoż toć iest przymierze,[6] które postanowię z domem Izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Dam prawa moie w myśl ich, i na sercach ich napiszę ie, i będę[7] Bogiem ich, a oni będą ludem moim.
11. I nie będzie uczył żaden bliźniego swego, i żaden brata swego, mówiąc: Poznay Pana; albowiem wszyscy mię poznaią, od naymniejszego z nich aż do naywiększego z nich.
12. Bo miłościw będę nieprawościom ich, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcéy.
IV. 13. A gdy mówi: Nowe; pierwsze czyni wiotchém; a to, co wiotszeie i zstarzeie się, bliskie iest zniszczenia.

ROZDZIAŁ IX.


I. Postanowienie przybytku 1 — 9. II. i obrzędy zakonne do prawdy w Chrystusie okazanéy stosuiąc 10 — 14. III. zamyka, iż nam więcéy żadnego inszego Kapłana nie potrzeba 15 — 23. IV. gdyż sam Chrystus w nowym testamencie ten urząd wykonywa 24 — 28.
A miałoć i[8] pierwsze ono przymierze ustawy około służby Bożéy i świątnicę świecką.
2. Albowiem sprawiony[9] był przybytek pierwszy, w którym był świécznik, i stół, i pokładne[10] chleby, który zwano świątnicą.
3. A za drugą zasłoną był przybytek który zwano[11] świątnicą nayświętszą,
4. Maiąc złotą kadzilnicę, i skrzynię,[12] przymierza zewsząd złotem powleczoną, w któréy było[13] wiadro złote, maiące w sobie mannę, i laska Aaronowa, która była zakwitnęła, i[14] tablice przymierza.
5. A nad skrzynią byli[15] Cherubinowie chwały, którzy zacieniali ubłagalnią, o których rzeczach teraz nie potrzeba mówić o każdéy z osobna.
6. A to gdy tak przygotowano, do pierwszego przybytku zawsze[16] wchodzą Kapłani, służby Boże odprawuiąc;
7. Ale do drugiego raz[17] w rok sam naywyższy Kapłan, nie bez krwi, którą ofiaruie sam na[18] się i za ludzkie niewiadomości.
8. Przez co dawa znać Duch święty, iż[19] ieszcze nie była obiawiona droga do świątnicy, póki ieszcze trwał pierwszy przybytek,
9. Który był wzorem na ten teraźnieyszy czas, w którym dary i ofiary bywaią ofiarowane, które nie mogą w sumnieniu doskonałym[20] uczynić tego, co służbę Bożą odprawuie;

II. 10. Tylko w pokarmach i w napoiach i w różnych omywaniach i w ustawach cielesnych aż do czasu naprawienia włożone były.

 1. Kol. 2, 17.
 2. 2 Moy. 25, 40. Dzie. 7, 44.
 3. Żyd. 9, 15.
 4. Ier. 31, 31. r. 32, 37. Rzym. 11, 27. Żyd. 10, 16.
 5. 2 Moy. 19, 5.
 6. Ier. 31, 33. Ezech. 11, 20.
 7. Zach. 8, 8. 2 Kor. 6, 16. Obiaw. 21, 3.
 8. 2 Moy. 25, 8.
 9. 2 Moy. 26, 1. r. 36, 8.
 10. 2 Moy. 35, 13.
 11. 2 Moy. 26, 33.
 12. 2 Moy. 25, 10.
 13. 2 Moy. 16, 33. 4 M. 17, 10.
 14. 5 M. 10, 1. 1 Król. 8, 9. 2 Kron. 5, 10.
 15. 2 Moy. 25, 18.
 16. 4 Moy. 18, 3. seqq.
 17. 2 Moy. 30, 10. 3 Moy. 16, 2.
 18. Żyd. 7, 27.
 19. Ian. 14, 6.
 20. Żyd. 7, 19. r. 10, 1. 4.