Biblia Gdańska/Proroctwo Zacharyaszowe 8

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Stary Testament - Proroctwo Zacharyaszowe

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14


ROZDZIAŁ VIII.


I. Obietnica ludowi Iudskiemu od Boga uczyniona 1 — 15. II. przymierze Boże z nimi 16. 17. III. proroctwo o nawróceniu Poganów 18 — 23.
Potym stało się słowo Pana zastępów, mówiąc:
2. Tak mówi Pan zastępów: Zapaliłem się nad Syonem[1] gorliwóścią wielką, owszem rozgniewaniem wielkiém zapaliłem się.
3. Tak mówi Pan: Nawróciłem się do Syonu, i mieszkam w pośrzód Ieruzalemu, aby Ieruzalem zwano miastem wierném, a górą Pana zastępów, górą świętobliwości.[2]
4. Tak mówi Pan zastępów: Ieszcze siadać będą starcy i baby na ulicach Ieruzalemskich, maiąc każdy z nich laskę w ręce swéy dla zeszłości wieku.
5. Ulice także miasta pełne będą chłopiąt i dziéwcząt graiących na ulicach iego.
6. Tak mówi Pan zastępów: Izali, że się to[3] niepodobna widzi przed oczyma ostatków ludu tego tych dni, będzie téż to niepodobna przed oczyma moiemi; mówi Pan zastępów.
7. Tak mówi Pan zastępów: Oto, Ia wybawię lud móy z ziemi na wschód, i z ziemi na zachód słońca.
8. I przywiodę ie zaś; a będą mieszkać w pośrzód Ieruzalemu, i będą[4] ludem moim, a Ia będę Bogiem ich w prawdzie i w sprawiedliwości.
9. Tak mówi Pan zastępów: Niech się zmocnią[5] ręce wasze, którzyście słuchali w tych dniach słów tych z ust Proroków, którzy byli ode dnia, którego założony iest dom Pana zastępów, że kościół ma bydź dobudowany.
10. Bo się przed tymi dniami praca ludzka i praca bydląt nie nadgradzała, nawet wychodzącemu i wchodzącemu nie było pokoiu dla nieprzyiaciela; bom Ia spuścił wszystkie ludzie iednego z drugim.[6]
11. Lecz teraz nie tak iako za dni przeszłych czynię ostatkowi ludu tego, mówi Pan zastępów:
12. Ale siewy macie spokoyne; winna macica wydawa owoc swóy, i[7] ziemia wydawa urodzay swóy, niebiosa także wydawaią rosę swoię, a to wszystko dawam w osiadłość ostatkom ludu tego.
13. I stanie się, że iakoście byli przeklęctwem między Pogany, o domie Iudski i domie Izraelski! tak was zaś będę ochraniał, i będziecie[8] błogosławieństwem; nie[9] bóycie się, niech się zmacniaią ręce wasze.
14. Bo tak mówi Pan zastępów: Iakom wam był umyślił źle uczynić, gdy mię do gniewu pobudzali oycowie wasi, mówi Pan zastępów, a nie żałowałem tego,
15. Tak nawróciwszy się umyśliłem w te dni dobrze czynić Ieruzalemowi i domowi Iudskiemu; nie bóycież się.
II. 16. Teć są rzeczy, które czynić będziecie: Prawdę mówcie[10] każdy z bliźnim swoim, prawy[11] i spokoyny sąd czyńcie w bramach waszych;
17. A ieden drugiemu nic złego nie myślcie w sercach waszych, a w krzywoprzysięstwie się nie kochaycie; bo to wszystko iest, czego nienawidzę, mówi Pan.
III. 18. I stało się słowo Pana zastępów do mnie, mówiąc:
19. Tak mówi Pan zastępów:[12] Post czwartego i post piątego i post siodmego, i post dziesiątego miesiąca obróci się domowi Iudskiemu w radość i wesele, i w roskoszne uroczyste święta; ale prawdę i pokóy miłuycie.
20. Tak mówi Pan zastępów: Ieszczeć będą przychodzić narodowie i obywatele wielu miast;
21. Przychodzić, mówię, będą obywatele iednego miasta do drugiego, mówiąc:[13] Póydźmy ochotnie, błagać oblicze Pańskie, a szukać Pana zastępów; i rzecze każdy: Póydę i ia.
22. A tak wiele ludu i narodów niezliczonych przyidzie, szukać Pana zastępów w Ieruzalemie, i błagać oblicze Pańskie.
23. Tak mówi Pan zastępów: W one dni uchwycą się dziesięć mężów ze wszystkich ięzyków onych narodów; uchwycą się, mówię, podołka iednego Żyda, mówiąc: Póydziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg iest z wami.Przypisy


 Za 7 Za 8 Za 9