Statut Polskiej Partii Piratów/Władze regionalne partii

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Polska Partia Piratów
Tytuł Statut Polskiej Partii Piratów
Rozdział 6. Władze regionalne partii
Wydawca Polska Partia Piratów
Data wyd. 2013
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

Rozdział 6 - Władze regionalne partii

1 Oddział wojewódzki
1.1 Oddział wojewódzki składa się z:
a) zarządu wojewódzkiego,
b) walnego zgromadzenia członków województwa.

2 Oddział wojewódzki zostaje powołany na wniosek przynajmniej 10 członków partii z danego województwa przedłożony wcześniej Zarządowi Partii.

3 Zarząd wojewódzki
3.1 Wybór zarządu wojewódzkiego:
a) Wybór zarządu wojewódzkiego następuje podczas najbliższego walnego zgromadzenia /zgromadzenia członków województwa następującego po wygaśnięciu kadencji zarządu.
b) Wybór polega na głosowaniu na kandydatów na przewodniczącego zarządu województwa, skarbnika województwa oraz do 3 wiceprezesów zarządu województwa.
c) Kandydaci, którzy ubiegają się o stanowisko z pkt. 2 muszą być członkami partii zarejestrowanymi w danym województwie.
d) Wybór jest ważny gdy w głosowaniu wzięło udział więcej niż 1/2 członków z danego województwa.
3.2 Uzupełnianie składu zarządu wojewódzkiego następuje na najbliższym walnym zgromadzeniu członków województwa następującego po ustąpieniu osoby z danej funkcji na tych samych zasadach o których mowa w ustępie 1.
3.3 Zarząd wojewódzki składa się z:
a) Przewodniczący zarządu województwa,
b) Skarbnika województwa,
c) Do 3 Wiceprzewodniczących zarządu województwa.
3.4 Kompetencjami zarządu wojewódzkiego są:
a) Reprezentowanie zarządu partii w województwie,
b) Kierowanie działaniami partii w województwie,
c) Zwoływanie walnego zgromadzenia członków województwa,
d) Ustalanie listy wyborczej do województwa i powiatów,
e) Wyznacza zadania do realizacji na szczeblu województwa w drodze uchwał,
f) Realizuje program P3 na terenie województwa.

4 Walne zgromadzenie członków województwa
4.1 Uczestnikami walnego zgromadzenie członków województwa są wszyscy członkowie partii zarejestrowani w danym województwie.
4.2 Kompetencjami walnego zgromadzenia członków województwa są:
a) wybieranie przewodniczącego zarządu województwa, skarbnika i wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących),
b) określanie terminu najbliższego walnego zgromadzenia, które powinno się nie później niż rok od zakończenia aktualnego.
c) Wybór władz powiatowych na wniosek co najmniej 5 członków danego powiatu.
d) Odwołanie zarządu wojewódzkiego zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej 1/4 członków województwa.
4.3 Obecność i udział w głosowaniach członka P3 na walnym zgromadzeniu członków województwa może odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5 Pododdział powiatowy jest powoływany przez zarząd wojewódzki na wniosek co najmniej 5 członków partii z danego powiatu.
5.1 Składa się z Przewodniczącego zarządu powiatu, skarbnika powiatu i wiceprzewodniczącego zarządu powiatu.
5.2 Kieruje realizacją programu P3 w powiecie.
5.3 Jego kadencja wygasa wraz z kadencją zarządu województwa.


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.