Statut Polskiej Partii Piratów/Uchwały

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Polska Partia Piratów
Tytuł Statut Polskiej Partii Piratów
Rozdział 5. Uchwały
Wydawca Polska Partia Piratów
Data wyd. 2013
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

Rozdział 5 - Uchwały

1 Uchwały władz partyjnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego organu władz w głosowaniu jawnym, o ile statut Partii nie stanowi inaczej.
1.1 Uchwały walnego zgromadzenia członków lub walnego zgromadzenia członków województwa nie mogą wejść w życie wcześniej niż po zamknięciu obrad walnego zgromadzenia członków lub Walnego zgromadzenia członków województwa, na którym zostały podjęte.
2 Uchwały:
2.1 Prezentują stanowisko partii dotyczące zagadnień społeczno-politycznych na podstawie programu partii lub,
2.2 Wyznaczają zadanie do realizacji a zwłaszcza:
a) Cel, który zadanie ma zrealizować,
b) Sposób w jaki ten cel ma zostać zrealizowany,
c) Czas realizacji zadania,
d) Jednostki władz partii lub osoby, które są odpowiedzialne za realizację tego zadania, lub jednostki władz partii, które mają wyznaczyć osoby do realizacji,
e) Przewidywane koszty realizacji zadania.
3 Program partii jest uchwalany przez Walne zgromadzenie członków.


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.