Strona:Statut Polskiej Partii Piratów.pdf/8

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  Polska Partia Piratów — Statut

  Rozdział 6 - Władze regionalne partii

  1 Oddział wojewódzki
  1.1 Oddział wojewódzki składa się z:
  a) zarządu wojewódzkiego,
  b) walnego zgromadzenia członków województwa.

  2 Oddział wojewódzki zostaje powołany na wniosek przynajmniej 10 członków partii z danego województwa przedłożony wcześniej Zarządowi Partii.

  3 Zarząd wojewódzki
  3.1 Wybór zarządu wojewódzkiego:
  a) Wybór zarządu wojewódzkiego następuje podczas najbliższego walnego zgromadzenia /zgromadzenia członków województwa następującego po wygaśnięciu kadencji zarządu.
  b) Wybór polega na głosowaniu na kandydatów na przewodniczącego zarządu województwa, skarbnika województwa oraz do 3 wiceprezesów zarządu województwa.
  c) Kandydaci, którzy ubiegają się o stanowisko z pkt. 2 muszą być członkami partii zarejestrowanymi w danym województwie.
  d) Wybór jest ważny gdy w głosowaniu wzięło udział więcej niż 1/2 członków z danego województwa.
  3.2 Uzupełnianie składu zarządu wojewódzkiego następuje na najbliższym walnym zgromadzeniu członków województwa następującego po ustąpieniu osoby z danej funkcji na tych samych zasadach o których mowa w ustępie 1.
  3.3 Zarząd wojewódzki składa się z:
  a) Przewodniczący zarządu województwa,
  b) Skarbnika województwa,
  c) Do 3 Wiceprzewodniczących zarządu województwa.
  3.4 Kompetencjami zarządu wojewódzkiego są:
  a) Reprezentowanie zarządu partii w województwie,
  b) Kierowanie działaniami partii w województwie,
  c) Zwoływanie walnego zgromadzenia członków województwa,
  d) Ustalanie listy wyborczej do województwa i powiatów,
  e) Wyznacza zadania do realizacji na szczeblu województwa w drodze uchwał,
  f) Realizuje program P3 na terenie województwa.

  4 Walne zgromadzenie członków województwa
  4.1 Uczestnikami walnego zgromadzenie członków województwa są wszyscy członkowie partii zarejestrowani w danym województwie.
  4.2 Kompetencjami walnego zgromadzenia członków województwa są:
  a) wybieranie przewodniczącego zarządu województwa, skarbnika i wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących),
  b) określanie terminu najbliższego walnego zgromadzenia, które powinno się nie później niż rok od zakończenia aktualnego.
  c) Wybór władz powiatowych na wniosek co najmniej 5 członków danego powiatu.
  d) Odwołanie zarządu wojewódzkiego zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej 1/4 członków województwa.
  4.3 Obecność i udział w głosowaniach członka P3 na walnym zgromadzeniu członków województwa może odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.


  8/10