Przejdź do zawartości

Strona:Statut Polskiej Partii Piratów.pdf/8

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
Polska Partia Piratów — Statut

Rozdział 6 - Władze regionalne partii

1 Oddział wojewódzki
1.1 Oddział wojewódzki składa się z:
a) zarządu wojewódzkiego,
b) walnego zgromadzenia członków województwa.

2 Oddział wojewódzki zostaje powołany na wniosek przynajmniej 10 członków partii z danego województwa przedłożony wcześniej Zarządowi Partii.

3 Zarząd wojewódzki
3.1 Wybór zarządu wojewódzkiego:
a) Wybór zarządu wojewódzkiego następuje podczas najbliższego walnego zgromadzenia /zgromadzenia członków województwa następującego po wygaśnięciu kadencji zarządu.
b) Wybór polega na głosowaniu na kandydatów na przewodniczącego zarządu województwa, skarbnika województwa oraz do 3 wiceprezesów zarządu województwa.
c) Kandydaci, którzy ubiegają się o stanowisko z pkt. 2 muszą być członkami partii zarejestrowanymi w danym województwie.
d) Wybór jest ważny gdy w głosowaniu wzięło udział więcej niż 1/2 członków z danego województwa.
3.2 Uzupełnianie składu zarządu wojewódzkiego następuje na najbliższym walnym zgromadzeniu członków województwa następującego po ustąpieniu osoby z danej funkcji na tych samych zasadach o których mowa w ustępie 1.
3.3 Zarząd wojewódzki składa się z:
a) Przewodniczący zarządu województwa,
b) Skarbnika województwa,
c) Do 3 Wiceprzewodniczących zarządu województwa.
3.4 Kompetencjami zarządu wojewódzkiego są:
a) Reprezentowanie zarządu partii w województwie,
b) Kierowanie działaniami partii w województwie,
c) Zwoływanie walnego zgromadzenia członków województwa,
d) Ustalanie listy wyborczej do województwa i powiatów,
e) Wyznacza zadania do realizacji na szczeblu województwa w drodze uchwał,
f) Realizuje program P3 na terenie województwa.

4 Walne zgromadzenie członków województwa
4.1 Uczestnikami walnego zgromadzenie członków województwa są wszyscy członkowie partii zarejestrowani w danym województwie.
4.2 Kompetencjami walnego zgromadzenia członków województwa są:
a) wybieranie przewodniczącego zarządu województwa, skarbnika i wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących),
b) określanie terminu najbliższego walnego zgromadzenia, które powinno się nie później niż rok od zakończenia aktualnego[1].
c) Wybór władz powiatowych na wniosek co najmniej 5 członków danego powiatu.
d) Odwołanie zarządu wojewódzkiego zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej 1/4 członków województwa.
4.3 Obecność i udział w głosowaniach członka P3 na walnym zgromadzeniu członków województwa może odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.


8/10
  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; w zdaniu brakuje najprawdopodobniej czasownika odbyć.