Przejdź do zawartości

Statut Polskiej Partii Piratów/Występowanie polityczne w imieniu partii

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Polska Partia Piratów
Tytuł Statut Polskiej Partii Piratów
Rozdział 7. Występowanie polityczne w imieniu partii
Wydawca Polska Partia Piratów
Data wyd. 2013
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

Rozdział 7 - Występowanie polityczne w imieniu partii

1 Przedstawicielem politycznym partii jest każdy członek partii wybrany do władz lokalnych, ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

2 Obowiązki członka – przedstawiciela politycznego Partii:
2.1 Członek partii w sejmie winien na pierwszym miejscu kierować się dobrem kraju i obywateli RP, a następnie dobrem Partii.
2.2 Tworzenie klubów lub kół parlamentarnych i/lub uczestniczenie w ich życiu.
2.3 Kulturalne zachowanie w stosunku do pozostałych posłów i senatorów.
2.4 Dbanie o dobre imię partii i jej wizerunek w sejmie i senacie.
2.5 Czynny udział w głosowaniach i posiedzeniach sejmu, i senatu.
2.6 W ważnych dla partii głosowaniach wszyscy posłowie i senatorowie partii głosują jednomyślnie (decyzję o tym otrzymują od Zarządu partii na ręce przewodniczącego koła lub klubu).
2.7 Stanie na straży zasad zawartych w statucie i programie.

3 W razie nie dostosowania się do powyższych punktów obowiązują kary, ustalane na podstawie rozdział 5, artykuł 4, punkt 2 przez Sąd koleżeński.

4 Listy kandydatów z ramienia partii są ustalane na drodze prawyborów gdzie prawo głosu mają wszyscy członkowie partii z danego okręgu wyborczego.


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.