Pisma (Edward Abramowski)/Tom III

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Edward Abramowski
Tytuł Pisma. Pierwsze zbiorowe wydanie dzieł treści filozoficznej i społecznej
Tom III.
Data wydania 1927
Wydawnictwo Związek Spółdzielni Spożywców
Druk Drukarnia Zrzeszenia Samorządów Powiatowych
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tom III
Pobierz jako: Pobierz Cały tom III jako ePub Pobierz Cały tom III jako PDF Pobierz Cały tom III jako MOBI
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
EDWARD ABRAMOWSKI
PISMA
PIERWSZE ZBIOROWE WYDANIE DZIEŁ
TREŚCI FILOZOFICZNEJ i SPOŁECZNEJ
W opracowaniu i z przedmową
KONSTANTEGO KRZECZKOWSKIEGO
Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców logo2.png
NAKŁADEM
ZWIĄZKU SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1927
SPIS RZECZY.
 
Str.
CO TO JEST SZTUKA (Z powodu rozprawy L. Tołstoja „Czto takoje iskustwo?“) 
 1—34
  
Fragment 1 (str. 35—52) 
 35—67
  
Fragment 2 (53—67)
 


 71
  
1. Formy produkcji. 2. Zmiana w technice. 3. Powstanie drobnej poddańczej produkcji: (Proces tworzenia się kolonów prawnie przykutych do ziemi. Proces ograniczenia samowoli panów). 4. Przekształcenie się swobodnych właścicieli i gmin na poddańcze. 5. Zmiana formy własności. 6. Idejowe odbicie się zmiany systemu produkcji. 7. Rola walki klasowej w ówczesnym przewrocie społecznym. 8. Resztki niewolnictwa.
 
  
1. Ustrój społeczeństwa feodalnego. 2. Technika. 3. Produkcja i wymiana. 4. Forma własności i jej prawa. 5. Pobieranie nadwartości poddanych czynszowników. 6. Osobista zależność czynszowników — poddaństwo. Nadużycia.
 
 121—148
  
1. Proces powstawania miast i wolności miejskich. 2. Cechy rzemieślnicze.
 
 148—158
  
I. 1. Stan umysłowości ludzkiej. 2. Gminy feudalne. 3. Tajemniczość świata otaczającego. 4. Odrębność gminna. 5. Wytwórcza samodzielność człowieka. 6. Samodzielność gospodarcza. 7. Artyzm wytwórczy. 8. Zdrowe warunki życia. 9. Konieczność poddaństwa. 10. Cnoty poddańcze. 11. Przyzwyczajenie ulegania cudzej woli. 12. Sprzeczność czynów z uczuciami. 13. Potrzeba opatrzności. 14. Potrzeba ascetyzmu. 15. Brak poczucia siły ludzkiej. 16. Apoteoza siły brutalnej. 17. Przewaga zalet osobistych w walce o stanowisko społeczne. 18. Skłonność do marzycielstwa religijnego. 19. Wyjątkowe cechy feodałów. II. 1. Władza moralna kościoła. 2. Władza wykonawcza kościoła. 3. Skutki władzy kościoła nad umysłami. 4. Wpływ kościoła na naukę. Filozofja okresu feodalnego
 
 211—219
  
1. Bunty chłopskie. 2. Walki miast z feodałami. 3. Walka cechów z patrycjatem miejskim.
 
  
I. Zanik gospodarki naturalnej.
II. Rozwój techniki. III. Powstanie kapitału.
IV. Burżuazja i proletarjat. V. Rozwój nowej produkcji.
 
  
1. Zasada ewolucji psychicznej. 2. Słabnięcie wpływu teologii na umysły. Rozwój krytycyzmu. 3. Upadek wiary pod wpływem zmiany warunków społecznych. 4. Rozszerzenie się zakresu wrażeń świata realnego. Przewaga rozumowania nad wyobraźnią i marzycielstwem. 5. Przyczyny zanikania indywidualizmu, egoizmu domowego i uczuć rodzinnych, rozwój uczuć społecznych. 6. Oddzielenie się pracy fizycznej i umysłowej. Praca automatyczna — jej wpływ na organizm. 7. Zanik zdrowia nerwowego i siły organizmów. Pojawienie się chorób nerwowych — słabnięcie organizmów. 8. Zanik psychizmu poddańczego. Rozwój poczucia równości ludzkiej — wolności osobistej i godności człowieka. 9. Rozwój poczucia siły ludzkiej i instynktu naśladowniczego. Narodowość. 10. Zanik społecznego znaczenia zalet osobistych. Upadek cnót rycerskich — a rozwój kupieckich. 11. Rozwój namiętności pieniężnej jako głównego motoru psychicznego. 12. Upadek władzy moralnej kościoła. Jego transformacja kapitalistyczna.
 
  
a) Bunty chłopskie. b) Bunty robotników miejskich (strejki). c) Walka burżuazji z feudałami.
 
  
1. Rozwój nowych pierwiastków społecznych. 2. Produkcja kapitalistyczna. 3. Nowy skład społeczeństwa. 4. Zbyteczność i niedogodność praw feudalnych 5. Kto broni tych praw i jaka jest siła żywotna tej obrony. 6. Zbyteczność i bezsensowność praw feodalnych.
 
Przypisy autora 
 458—482
 483—485
 486—508
  
1. Szkic rozwoju. 2. Plan dzieła.
 
 509—513
SPIS RZECZY
514—515


Odbito 1000 egzemplarzy
w Drukarni Zrzeszenia
Samorządów Powiatowych
Warszawa, ul. Leszczyńska Nr. 6.

Nr._________
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Edward Abramowski.