O języku pomocniczym międzynarodowym

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Autor Jan Niecisław Baudouin de Courtenay
Tytuł O języku pomocniczym międzynarodowym
Data wyd. 1908
Druk drukarnia Literacka
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
J. Baudouin de Courtenay.O języku pomocniczym międzynarodowym.(Odczyt publiczny, wygłoszony w Warszawie 5 maja 1908 r.)
Osobne odbicie z „Krytyki”.Kraków.

Czcionkami drukarni Literackiej — pod zarządem L. K. Górskiego.

1908.

I. Mój stosunek osobisty do tej kwestyi


II. Krótka historya idei języka międzynarodowego i jej wcieleń. Biblia. Narzucanie gwałtem języków przeważających i asymilacya gwałtem jednych plemion przez drugie. Leibnitz i jego wiek. XIX. stulecie. Volapük, Esperanto i in. Delegacya do przyjęcia języka pomocniczego międzynarodowego.


III. Różne sposoby rozwiązywania kwestyi języka międzynarodowego pomocniczego.


IV. Stosunek społeczeństwa i uczonych specyalistów do tej kwestyi. — Roszczenia specyalistów-językoznawców. — Różnica twórczości teoretycznej a praktycznej. — Odkrycia i wynalazki. — Czczenie nieświadomości i żywiołości. — Romantyzm w dziedzinie nauki i jej zastosowań.


V. Możliwość języków sztucznych. — Analiza i synteza w językoznawstwie. — Różne gatunki języków sztucznych: 1) Ze stanowiska udziału w nich twórczości świadomej. 2) Ze stanowiska celów, dla jakich powstają. 3) Ze stanowiska ich stosunku do języków tradycyjnych.


VI. Porównanie języków „naturalnych”, powstałych drogą żywiołową, z językami „sztucznemi”, wytwarzanemi a posteriori. — Co jest wspólnego obu tym grupom, a co jest właściwe każdej z nich osobno? — Wyższość języków „sztucznych” nad językami „naturalnymi”.


VII. Zarzuty językom sztucznym wogóle, a językowi Esperanto w szczególności.


VIII. Skutki praktyczne w życiu społecznem i międzynarodowem. Wpływ języka międzynarodowego na postęp ludzkości: 1) pod względem umysłowym, 2) pod względem moralnym z dalszemi następstwami, 3) pod względem politycznym i społecznym.


IX. Stosunek sztucznego języka międzynarodowego do języków międzynarodowych i plemiennych. Kwestya postawienia nauki i wykładu różnych języków z czysto pedagogicznego stanowiska.


X. Stan kwestyi w czasie obecnym. Jej prawdopodobna przyszłość. Formy przejściowe wcielenia idei języka międzynarodowego.


XI. Zakończenie.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Jan Niecisław Baudouin de Courtenay.