Dobregoś się poradziła

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Dobregoś się poradziła
Podtytuł 433. z p. Raciborsiego.
Rozdział Pieśni kolędowe
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

433.
z p. Raciborskiego.

Dziękując dziewczynom za kolędę:

 
\relative a {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 4/4
\autoBeamOff
d'8 d e d  c c d c | \stemUp b a16 [(b)] \stemNeutral  c8 a a4 g | d'8 d e d c c d c 
\break
\stemUp b a16 [(b)] \stemNeutral  c8 a a4 g |\stemUp  b8 b a a \stemNeutral d d c c |\stemUp b b a a \stemNeutral d d c c | \stemUp b b a a \stemNeutral g4 r4
\bar "|."
s
}
\addlyrics {
Do -- bre -- goś się po -- ra -- dzi -- ła, i -- żeś nam co da -- ła,
wszak -- byś się ty te -- go ro -- ku nie by -- ła wy -- da -- ła.
Je -- śli nam je -- szcze wię -- céj dasz,
ślu -- bu -- jem ci te -- go do -- znać,
ko -- go do -- stać masz.
}
\midi {
\tempo 4 = 100
}


Dobregoś się poradziła, iżeś nam co dała,
Wszakbyś się ty tego roku nie była wydała.
Jeśli nam jeszcze więcéj dasz,
Ślubujem’ ci tego doznać,
Kogo dostać masz.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.