Żeś jest skąpa i łakoma

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Żeś jest skąpa i łakoma
Podtytuł 434. z p. Raciborsiego.
Rozdział Pieśni kolędowe
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

434.
z p. Raciborskiego.

Do łakomych dziewczyn:

 
\relative a {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 4/4
\autoBeamOff
  d'8 d e d c c d c   | % 1
  b b a a g4 r   | % 2
  d'8 d e d c c d c   | % 3
  b b a a g4 r   | % 4
  b8 b a a d d c4   | % 5
  b8 b a a d d c4   | % 6
  d8 d e d c c d c   | % 7
  b8 b a a g4 r \bar "|." 
s
}
\addlyrics {
Żeś jest ską -- pa i ła -- ko -- ma, mó -- wi -- my śmie -- le,
prę -- dzej byś -- my z_sta -- réj kro -- wy wy -- tłu -- kli cie -- lę,
niż na to -- bie grosz ja -- ki, ku -- pić so -- bie ta -- ba -- ki.
Ty się jak -- żyw już nie wy -- dasz, mu -- sisz zo -- stać tak!
}
\midi {
\tempo 4 = 90
}


Żeś jest skąpa i łakoma, mówimy śmiele,
Prędzej byśmy z staréj krowy wytłukli cielę,
Niż na tobie grosz jaki,
Kupić sobie tabaki.
Ty się jakżyw już nie wydasz,
Musisz zostać tak! —


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.