Za kolędę niech cię żegna Bóg

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Za kolędę niech cię żegna Bóg
Podtytuł 435. z p. Raciborsiego.
Rozdział Pieśni kolędowe
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

435.
z p. Raciborskiego.

Dziękując pachołkom za kolędę:

 
\relative a {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 4/4
\autoBeamOff
  d'8 d e d c c d c   | % 1
  b a16 [(b)] c8 a a4 g   | % 2
  d'8 d e d c c d c   | % 3
  b a16 [(b)] c8 a a4 g  | % 4
  b8 b a a d d c c   | % 5
  b8 b a a d d c c   | % 6
  b8 b a a g4 r \bar "|." 
s
}
\addlyrics {
Za ko -- lę -- dę niech cię że -- gna Bóg, pa -- ro -- bku mi -- ły!
któ -- ryś nam dał za śpie -- wa -- nie, we -- dług two -- jéj si -- ły:
a -- że -- byś ty do -- stał pię -- kną,
szwar -- ną, grze -- czną i bo -- ga -- tą
na ten no -- wy rok.
}
\midi {
\tempo 4 = 90
}


Za kolędę niech cię żegna Bóg, parobku miły!
Któryś nam dał za śpiewanie, według twojéj siły:
Ażebyś ty dostał piękną,
Szwarną, grzeczną i bogatą
Na ten nowy rok!


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.