Małoś nam dał za śpiewanie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Małoś nam dał za śpiewanie
Podtytuł 436. z p. Raciborsiego.
Rozdział Pieśni kolędowe
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

436.
z p. Raciborskiego.

Do pachołków którzy kolędy nie dali:

 
\relative a {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 4/4
\autoBeamOff
  d'8 d e d c c d c   | % 1
  b a16 [(b)] c8 a a4 g   | % 2
  d'8 d e d c c d c   | % 3
  b a16 [(b)] c8 a a4 g  | % 4
  b8 b a a d d c 4   | % 5
  b8 b a a d d c 4   | % 6
  d8 d e d c c d c   | % 7
  b8 b a a g4 r \bar "|." 
s
}
\addlyrics {
Ma -- łoś nam dał za śpié -- wa -- nie, o pa -- ro -- bku mi -- ły!
Nie bądź -- że tak dla szko -- la -- rzy, do da -- wa -- nia zgni -- ły!
Je -- śli nic nie da -- ru -- jesz,
szczę -- ście so -- bie po -- psu -- jesz.
Nie do -- sta -- niesz twéj dzié -- we -- czki,
jak se win -- szu -- jesz.
}
\midi {
\tempo 4 = 90
}


Małoś nam dał za śpiéwanie, o parobku miły!
Nie bądźże tak dla szkolarzy, do dawania zgniły!
Jeśli nic nie darujesz,
Szczęście sobie popsujesz.
Nie dostaniesz twéj dziéweczki,
Jak se winszujesz.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.