Posłuchaj, dziéweczko

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Posłuchaj, dziéweczko
Podtytuł 432. z p. Raciborsiego.
Rozdział Pieśni kolędowe
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

432.
z p. Raciborskiego.
 
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 4/4
\autoBeamOff
  d'8 d e e d4-> b->    | % 1
  c8 c a a b4-> b->    | % 2
  d8 d e e d4-> b->    | % 3
  c8 c a a b4-> b->    | % 4
  a8 g fis g a \stemUp b \stemNeutral c b   | % 5
  a g fis g a b c b   | % 6
  d8 d c c b4 r \bar "|." 
s
}
\addlyrics {
Po -- słu -- chaj, dzié -- we -- czko, co ko -- lę -- du -- je -- my,
jak to -- bie u -- przéj -- mie szczę -- ścia win -- szu -- je -- my:
że -- byś do -- sta -- ła mi -- łe -- go,
bo -- ga -- te -- go i do -- bre -- go,
na ten no -- wy rok.
}
\midi {
\tempo 4 = 100
}


Posłuchaj, dziéweczko, co kolędujemy,
Jak tobie uprzéjmie szczęścia winszujemy:
Żebyś dostała miłego,
Bogatego i dobrego,
Na ten nowy rok.

Wiec według możności pokaż nam się szczodrą,
Będziem cię wychwalać, żeś grzeczną i dobra,
Żeś jest mądra i robotna,
Szwarna, piękna i ochotna,
Tak się wnet wydasz.

Gdy nam co darujesz za kolędowanie,
Czeski albo więcéj za nasze śpiewanie:
Nie będzie twa żadna szkoda,
Bo ci się stanie nadgroda, —
Bo się wnet wydasz.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.