Posłuchajże, ty panienko

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Posłuchajże, ty panienko
Podtytuł 431. z p. Raciborsiego.
Rozdział Pieśni kolędowe
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

431.
z p. Raciborskiego.
 
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\autoBeamOff
\key g \major 
  \time 4/4 
  d'8 d e d c c d c   | % 1
  \stemUp b b \stemNeutral a a g4 r   | % 2
  d'8 d e d c c d c   | % 3
  \stemUp b b \stemNeutral a a g4 r   | % 4
  \stemUp b8 b \stemNeutral a a d d c c   | % 5
  \stemUp b b \stemNeutral a a d d c c   | % 6
  \stemUp b8 b \stemNeutral a a g4 r \bar "|." 
s
}
\addlyrics {
Po -- słu -- cha -- jże, ty pa -- nien -- ko, co ci po -- wié -- my,
a daj po -- zór na te sło -- wa, któ -- re śpié -- wa -- my:
Że ty cze -- skim nie zbo -- ga -- cisz,
a -- ni wie -- le nie za -- pła -- cisz, 
tak ci po -- wié -- my.
}
\midi {
\tempo 4 = 100
}


Posłuchajże, ty panienko, co ci powiémy,
A daj pozór na te słowa, które śpiéwamy:
Że ty czeskim nie zbogacisz,
Ani wiele nie zapłacisz, —
Tak ci powiémy.

Za to ci powinszujemy, cobyś ty rada,
Ażebyś się ty nie wzięła jakiego dziada;
Tylko synka młodego,
Dawno tobie miłego, —
Tak nasza rada.


Jeśli nam dobrze zapłacisz, to ci powiémy,
Iż ci tego, co go kochasz, wnet namówimy.
Brzęknij czeskim do dzwoneczka,
Boś ty jest szwarna dziéweczka —
Szwarna panienka.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.