Śpiewnik kościelny/Któż mnie pocieszy w biedzie i frasunku

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Któż mnie pocieszy w biedzie i frasunku
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni przygodne
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XII.
W utrapieniu.\relative c' {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown a4 c8 a8 bes8 g8 | a8 bes8 c8 a8 bes8 g8 } \break
  \repeat volta 2 {
    a8 c8 c8 c8 c4 | d8 c8 c8 bes8 bes8 g8 | bes8 g8 bes8 bes8 bes4 | \break
    c8 c8 c8 bes8 bes8 g8 | a4 bes4 c4 | \stemUp a8 g8 a4 r4 }
}
\addlyrics { \small {
  Któż mnie po -- cie -- szy w_bie -- dzie i fra -- sun -- ku!
  Wszak -- że twa tyl -- ko mi -- ło -- sier -- ny Bo -- że,
  Naj -- święt -- sza do -- broć mnie ra -- to -- wać mo -- że,
  I do -- dać po -- mo -- cy.
}}
\addlyrics { \small {
  Kto w_u -- tra -- pie -- niu do -- da mi ra -- tun -- ku;
}}


Któż mnie pocieszy w biedzie i frasunku!
Kto w utrapieniu doda mi ratunku;
Wszakże twa tylko miłosierny Boże,
Najświętsza dobroć mnie ratować może,
I dodać pomocy.

Za nic światowe ukontentowania,
Które częstokroć czynią narzekania;
Za nic rozkoszy i uciechy świata,
Na których ludzie trawią dni i lata,
A te są ich zgubą.

Ludzka się przyjaźń częstokroć rozdziela,
W nieszczęściu trudno znaleść przyjaciela;
W szczęściu się każdy przyjacielem staje,
W nieszczęściu żaden pomocy nie daje,
Jeszcze się naśmiewa.

Więc ja mój Jezu do nóg twych upadam,
W tobie nadzieję jedyną pokładam;
Chciej mnie pocieszyć w utrapieniu mojem,
Albowiem ufam w miłosierdziu twojem,
Litościwy Jezu.

O Matko Boska ty najwięcej możesz
Po Bogu, komu zechcesz dopomożesz;
Dopomóż i mnie nim zawrę powieki,
Nie daj zaginąć duszy mej na wieki:
Ratuj mnie Maryja!


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).