Śpiewnik kościelny/Jezu związany, rozkuj kajdany

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Jezu związany, rozkuj kajdany
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni przygodne
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XIII.
O odpuszczenie grzechów.\relative c {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \stemUp e8 \stemDown a8 a8 b16 [a16] gis4 | \stemUp e8 \stemDown a8 a8 b16 [a16] gis4 | \break
  \stemUp e8 \stemDown a8 b8 c4 a8 | c4 a4 r4 \bar "." c8 c8 c8 d16 [c16] b4 | \break
  c8 b8 a8 a16 [g16] g4 | \stemUp e8 \stemDown a8 b8 c4 gis8 | a4. a8 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Je -- zu zwią -- za -- ny, roz -- kuj kaj -- da -- ny,
  W_któ -- re mnie złość po -- da -- ła:
  Zrzuć ze mnie pę -- ta, w_któ -- re po -- nę -- ta
  Świa -- to -- wa u -- wi -- kła -- ła.
}}


Jezu związany, rozkuj kajdany,
W które mnie złość podała:
Zrzuć ze mnie pęta, w które ponęta
Światowa uwikłała.

Wielki Kapłanie! widzisz wzdychanie,
Daj z grzechów rozgrzeszenie:
Bym z twej przyczyny, wolny od winy,
Mógł otrzymać zbawienie.

Prawda że krwawą męką twą, prawo
Dane do nieba miałem:
Lecz przez śmierlelny grzech: jak piekielny
Niewolnik postradałem.

Jednak w łaskawcy i życia dawcy,
Nadziei nie straciłem:
Któż mnie wspomoźe, chyba ty Boże,
Którego obraziłem.

Wszakże Piotrowi, wszak i Łotrowi,
Grzechy ich odpuściłeś:
I Magdalenie w drogiej łez cenie,
Skarb łaski przywróciłeś.

Byłeś za życia, tego użycia,
Żeś z grzesznemi obcował:
Marnotrawników, Jawnogrzeszników,
Miłosierdziem darował.

Miejże i w chwale, wzgląd na me żale,
Bądź miłościw grzesznemu:
W piersi się biję, niech łza grzech zmyje,
Daj łaskę niegodnemu.

W tak ciężkim razie, przy twym Obrazie,
Stoję z sercem skruszonem:
Nie pójdę z kroku, póki do boku,
Nie będę przypuszczonym.

Wiem o mój Panie, twoje żądanie,
Wiem że pragniesz mej duszy:
Przyjmij do siebie, pozwól być w niebie,
Broń od piekła katuszy.

Niechaj twe rany, Jezu kochany,
Ukryją mnie bezpiecznie:
Abym swobody, świętych nadgrody,
Zażywał w niebie wiecznie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).