Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0274

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.


  O Matko Boska ty najwięcej możesz
  Po Bogu, komu zechcesz dopomożesz;
  Dopomóż i mnie nim zawrę powieki,
  Nie daj zaginąć duszy mej na wieki:
  Ratuj mnie Maryja!


  PIEŚŃ XIII.
  O odpuszczenie grzechów.


  
\relative c {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \stemUp e8 \stemDown a8 a8 b16 [a16] gis4 | \stemUp e8 \stemDown a8 a8 b16 [a16] gis4 | \break
  \stemUp e8 \stemDown a8 b8 c4 a8 | c4 a4 r4 \bar "." c8 c8 c8 d16 [c16] b4 | \break
  c8 b8 a8 a16 [g16] g4 | \stemUp e8 \stemDown a8 b8 c4 gis8 | a4. a8 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Je -- zu zwią -- za -- ny, roz -- kuj kaj -- da -- ny,
  W_któ -- re mnie złość po -- da -- ła:
  Zrzuć ze mnie pę -- ta, w_któ -- re po -- nę -- ta
  Świa -- to -- wa u -- wi -- kła -- ła.
}}


  Jezu związany, rozkuj kajdany,
  W które mnie złość podała:
  Zrzuć ze mnie pęta, w które ponęta
  Światowa uwikłała.

  Wielki Kapłanie! widzisz wzdychanie,
  Daj z grzechów rozgrzeszenie:
  Bym z twej przyczyny, wolny od winy,
  Mógł otrzymać zbawienie.

  Prawda że krwawą męką twą, prawo
  Dane do nieba miałem:
  Lecz przez śmierlelny grzech: jak piekielny
  Niewolnik postradałem.