W ogrodzie na wodzie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł W ogrodzie na wodzie
Podtytuł 513. z p. Rybnickiego i ublinieckiego.
Rozdział Pieśni rozmaitej treści, b. żartobliwe
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wydania 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron

513.[1]
z p. Rybnickiego i Lublinieckiego.

lVarA = \lyricmode { W_o -- gro -- dzie, na wo -- dzie dro -- bny dészcz pa -- da;
grze -- czna pan -- na go zbie -- ra -- ła, ma -- tka na nię za -- wo -- ła -- ła:
chcesz -- li ko -- wa -- la? Nie chcę, nie chcę, nie wez -- mę, nie chcę ko -- wa -- la!
Bo ko -- wal ku -- je mło -- tem, a to nie jest wie -- la po tem,
nie chcę ko -- wa -- la! }

sVarA = { bes'8 c a | bes bes g | a a bes | g f4 | g16 g g a bes8
\break
g8 f f | g16 g g a bes8 | g8 f f | a4 a8 | a8 bes c \fermata |  c4 a8
\bar "|" | c4 a8 | a bes c | a4 c8 | bes g e | g g f | g16 a bes8 g |
\break
a8 a16 a a8 | a16 bes g8 f | c'16 c bes8 g | f4 r8
\bar "|." s }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { \tempo 4 = 100 }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\relative g {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key f \major
\time 3/8
\autoBeamOff \sVarA 
}
\addlyrics { \lVarA
} }

W ogrodzie, na wodzie
Drobny dészcz pada;
Grzeczna panna go zbierała;
Matka na nię zawołała:
Chceszli kowala?
Nie chcę, nie chcę,
Nie wezmę,
Nie chcę kowala!
Bo kowal kuje młotem,
A to nie jest wiela po tem,
Nie chcę kowala!

W ogrodzie, na wodzie i t. d.
Chceszli bednarza?
Nie chcę, nie chcę,
Nie wezmę,
Nie chcę bednarza!
Bo bednarz siedzi w dziurze,
Obrączyska zawsze struże,
Nie chcę bednarza!

W ogrodzie, na wodzie i t. d.
Chceszli owczarza?
Nie chcę, nie chcę,
Nie wezmę,
Nie chcę owczarza!
Kiedych była małą dziószką,
To mię oprał owczarz laską,
Nie chcę owczarza!

W ogrodzie, na wodzie i t. d.
Chceszli mularza?
Nie chcę, nie chcę,
Nie wezmę,
Nie chcę mularza!
Bo mularz piec umuruje,
Z kupy mu się rozlatuje,
Nie chcę mularza!

W ogrodzie, na wodzie i t. d.
Chceszli młynarza?
Nie chcę, nie chcę,
Nie wezmę,
Nie chcę młynarza!
Kieby nie ludzkie otręby,
Wyszczérzałby młynarz zęby,
Nie chcę młynarza!

W ogrodzie, na wodzie i t. d.
Chceszli krawczyka?
Nie chcę, nie chcę,
Nie wezmę,
Nie chcę krawczyka!
Bo krawiec szyje igłą,
A ja se rada igram,
Nie chcę krawczyka!

W ogrodzie, na wodzie i t. d.
Chceszli szewczyka?
Nie chcę, nie chcę,
Nie wezmę,
Nie chcę szewczyka!
Bo u szewca wszystko bydło
Dwa kopyta, jedno szydło,
Nie chcę szewczyka!

W ogrodzie, na wodzie i t. d.
Chceszli pisarza?
Toć chcę, toć chcę,
Toć wezmę,
Toć chcę pisarza!
Bo pisarz pisze listy,
Jest u niego piętak isty,
Toć chcę pisarza!

Przypisy

  1. Porównać: Lipińskiego P. l. W. str. 70.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.