Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/252

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  510.
  z p. Lublinieckiego.

  Miałamci ja kawaléra
  Z bogatego domu,
  Ale mi się nie spodobał,
  Sama nie wiem czemu.

  Wargi chude, włosy długie,
  Głowa jakby cielca,
  Nie słyszałam, nie widziałam
  Takiego wisielca.

  511.
  z p. Lublinieckiego.

  Jednego ojca, niejednéj matki,
  Stoją w paradzie jak w polu kwiatki.
  Marnego rodu, zbiegłego chodu,
  Nie chciała robić, zdechła od głodu.
  A ja jéj mówię, coby robiła,
  A ona leży, zdechła kobyła.

  512.
  z p. Raciborskiego.
   
\relative b {
\time 3/4
\set Staff.midiInstrument = #"flute"
\key g \major
\autoBeamOff
g'8 b d d d b | a4 c \fermata r4 | c8 c c c c a | a4 b \fermata r4
\break
g8 b d d d b | a4 c \fermata r4 | c8 c c c c a | g4 g \fermata r4
\bar "|."
}
\addlyrics {
A za dwo -- rem czté -- ry ko -- nie:
idź -- że mi, dzié -- we -- czko, po nie;
i dam ja ci fu -- rę man -- ny
a idź -- że ty mię -- dzy pan -- ny.
}
\midi {
\tempo 4 = 140 
}


  A za dworem cztéry konie:
  Idźże mi, dziéweczko, po nie;
  I dam ja ci furę manny,
  A idźże ty między panny.

  Dam ci krowę i z cielęciem,
  Chowaj mi się z tém dziecięciem!
  Porna Bogu twoję krowę,
  Nad dziecięciem boli głowa.

  Dam ci świnię i z prosięciem,
  Chowaj mi się z tém dziecięciem!
  Porna Bogu twoję świnię,
  Za mnie wstydzi się rodzina.

  Dam ci owcę i z jagnięciem,
  Chowaj mi się z tém dziecięciem!
  Porna Bogu twoję owcę,
  Gdy dziecięciu trzeba ojca.

  513.[1]
  z p. Rybnickiego i Lublinieckiego.
  
lVarA = \lyricmode { W_o -- gro -- dzie, na wo -- dzie dro -- bny dészcz pa -- da;
grze -- czna pan -- na go zbie -- ra -- ła, ma -- tka na nię za -- wo -- ła -- ła:
chcesz -- li ko -- wa -- la? Nie chcę, }

sVarA = { bes'8 c a | bes bes g | a a bes | g f4 | g16 g g a bes8
\break
g8 f f | g16 g g a bes8 | g8 f f | a4 a8 | a8 bes c \fermata | c4 a8
\bar "|" }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { \tempo 4 = 100 }
\layout { line-width = #140
indent = 0\cm}
\relative g {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key f \major
\time 3/8
\autoBeamOff \sVarA 
}
\addlyrics { \lVarA
} }
  1. Porównać: Lipińskiego P. l. W. str. 70.