Przejdź do zawartości

Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/251

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
— 250 —


A kędyżeś mi coruś była,
Kiedyś mi się tak zrosiła?
U lnuch była, matuchno,
U lnuch była.

A dyć téż tam insze były,
Toli się tak nie zrosiły.
Rosa była, matusiu,
Rosa była.

Cóześ mi tam coruś jadła,
Kiedyś mi tak bardzo zbladła?
Karpiam jadła, matusiu,
Karpiam jadła.

Dyć go téż tam insze jadły,
A tak bardzo nie pobladły.
Surowy był, matusiu,
Surowy był.

A cóżeś mi coruś piła,
Kiedyś mi się tak zmieniła?
Wodęm piła, matusiu,
Wodęm piła.

A dyć téż tam insze piły,
Toli się tak nie zmieniły.
Mętną była, matuchno,
Mętną była.
508.
z p. Lublinieckiego.
 
\relative a {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 3/4 
\autoBeamOff
g'8 b d4 d | d8 b d b g r8 | a \stemUp b \stemNeutral  c c c a 
\break
b4 g r4 | c4 a \stemUp b8 \stemNeutral g | g a \stemUp b4 \stemNeutral r4 | c8 a  \stemUp b4 \stemNeutral g
\bar "|." 
s
}
\addlyrics {
A kę -- dy -- żeś mi co -- ruś by -- ła,
kie -- dyś mi się tak zro -- si -- ła?
U lnuch by -- ła, ma -- tu -- siu, 
u lnuch by -- ła.
}
\midi {
\tempo 4 = 120
}

A kędyżeś mi coruś była,
Kiedyś mi się tak zrosiła?
U lnuch była, matusiu,
U lnuch była.

Dalsze wiérsze jak w poprzedniéj pieśni.
509.
z p. Bytomskiego.
 
\relative d' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key d \major
\time 3/4 
\autoBeamOff
d8. e16 fis4 d | a'8 \stemUp b \stemNeutral  cis4 a | d b d | cis8 b a2 | g8. a16 b4 cis
\break
d8 a fis4 a | g e a8 [(g)] | fis e d4 r4
\bar "|." 
s
}
\addlyrics {
Za -- ku -- ka -- ła ku -- ko -- we -- czka
za do -- łem, za do -- łem,
za -- pła -- ka -- ła mło -- da pa -- ni
za sto -- łem, za sto -- łem.
}
\midi {
\tempo 4 = 120
}

Zakukała kukoweczka
Za dołem, za dołem, —
Zapłakała młoda pani
Za stołem, za stołem.

Nie kukajże, kukoweczko,
Za dołem, za dołem;
Nie płacz i ty, młoda pani,
Za stołem, za stołem.

Wychódź młoda pani
Z za stoła, z za stoła,
A podziękuj pani matce
Z wesoła, z wesoła.