Przejdź do zawartości

Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/253

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.lVarA = \lyricmode { nie chcę, nie wez -- mę, nie chcę ko -- wa -- la!
Bo ko -- wal ku -- je mło -- tem, a to nie jest wie -- la po tem,
nie chcę ko -- wa -- la! }

sVarA = { | c4 a8 | a bes c | a4 c8 | bes g e | g g f | g16 a bes8 g |
\break
a8 a16 a a8 | a16 bes g8 f | c'16 c bes8 g | f4 r8
\bar "|." s }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { \tempo 4 = 100 }
\layout { line-width = #140
indent = 0\cm}
\relative g' {
\override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key f \major
\time 3/8
\autoBeamOff \sVarA 
}
\addlyrics { \lVarA
} }


W ogrodzie, na wodzie
Drobny dészcz pada;
Grzeczna panna go zbierała;
Matka na nię zawołała:
Chceszli kowala?
Nie chcę, nie chcę,
Nie wezmę,
Nie chcę kowala!
Bo kowal kuje młotem,
A to nie jest wiela po tem,
Nie chcę kowala!

W ogrodzie, na wodzie i t. d.
Chceszli bednarza?
Nie chcę, nie chcę,
Nie wezmę,
Nie chcę bednarza!
Bo bednarz siedzi w dziurze,
Obrączyska zawsze struże,
Nie chcę bednarza!

W ogrodzie, na wodzie i t. d.
Chceszli owczarza?
Nie chcę, nie chcę,
Nie wezmę,
Nie chcę owczarza!
Kiedych była małą dziószką,
To mię oprał owczarz laską,
Nie chcę owczarza!

W ogrodzie, na wodzie i t. d.
Chceszli mularza?
Nie chcę, nie chcę,
Nie wezmę,
Nie chcę mularza!
Bo mularz piec umuruje,
Z kupy mu się rozlatuje,
Nie chcę mularza!

W ogrodzie, na wodzie i t. d.
Chceszli młynarza?
Nie chcę, nie chcę,
Nie wezmę,
Nie chcę młynarza!
Kieby nie ludzkie otręby,
Wyszczérzałby młynarz zęby,
Nie chcę młynarza!

W ogrodzie, na wodzie i t. d.
Chceszli krawczyka?
Nie chcę, nie chcę,
Nie wezmę,
Nie chcę krawczyka!
Bo krawiec szyje igłą,
A ja se rada igram,
Nie chcę krawczyka!

W ogrodzie, na wodzie i t. d.
Chceszli szewczyka?
Nie chcę, nie chcę,
Nie wezmę,
Nie chcę szewczyka!
Bo u szewca wszystko bydło
Dwa kopyta, jedno szydło,
Nie chcę szewczyka!

W ogrodzie, na wodzie i t. d.
Chceszli pisarza?
Toć chcę, toć chcę,
Toć wezmę,
Toć chcę pisarza!
Bo pisarz pisze listy,
Jest u niego piętak isty,
Toć chcę pisarza!

514.
z p. Lublinieckiego.
 
\relative c' {
\time 2/4
\set Staff.midiInstrument = #"flute"
\key f \major
\autoBeamOff
f'4 f8 e | f4 c | d8 c8 bes4| a8 c g4 | 
\bar "[|:" 
\repeat volta 2 { g8 g g g | g a bes bes | c4 a8 bes |c4 a  } 
\bar ":|]"
s
}
\addlyrics {
Ki -- ry -- e pan -- nom, e -- lej -- son mę -- ża -- tkom,
al -- le -- lu -- ja wdo -- wu -- lin -- kom, re -- kwi -- je bab -- kom.
}
\midi {
\tempo 4 = 120
}