Volumina Legum. Tom VII/Kommissya do żup solnych, y ekonomiy Krolewskich

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kommissya do żup solnych, y ekonomiy Krolewskich.

Żupy solne Krakowskie w iakim znayduią się stanie, ieżeli konserwacya ich należyta była, albo ieżeli w czym iakim sposobem, y od kogo szkodę poniosły, chcąc dostatecznie wiedzieć, dla rewizyi y inwestygacyi tego wszystkiego, nazaczamy Kommissarzow. Z Senatu WW. Iozefa Podolskiego Wwdę Płockiego, Andrzeia Moszczeńskiego Inowrocławskiego. UU. Alexandra Romera Zawichostkiego, Iozefa Iaklińskiego Oświecimskiego, Kasztelanow. Z Stanu Rycerskiego, Z Małey-Polski UU. Mikołaia Małachowskiego Starostę Opoczyńskiego, Michała Bukowskiego Stolnika Sanockiego, Stanisława Dęmbińskiego Podczaszego Krakowskiego, Andrzeia Dobieckiego Cześnika Chęcińskiego, Franciszka Kossowskiego Woyskiego Mielnickiego, Iozefa Komorowskiego Sstę Ochozkiego. Z Wielkiey-Polski: Iacentego Małachowskiego Piotrkowskiego, Iana Rostkowskiego Wizkiego, Antoniego Lasockiego Gostyńskiego, Starostow, Balcera Oborskiego Chorążego Liwskiego, Franciszka Rościszewskiego Sędziego Ziemsk. Płock. Antoniego Krzyckiego Podstolego Poznańskiego; ktorzy ziachawszy do Wieliczki y Bochni na dzień dziewiąty Lipca, absentia nonnullorum non obstanta, byle sześciu się znaydowali, pospołu z skarbem Koronnym, y Urzędami Podkomorskim Krakowskim, y Bachmistrzowskim, tak na dole w szybach, iako y na gorze każdą rzecz pilno zlustruią, tudzież ieżeli sol suchedniowa Woiewodztwom należąca, także pensye solne lub pieniężna przez Rzeczpospolitą wyznaczone wydawane były, informować się będą y z powziętych doskonale wiadomości, wszystko opiszą. Potym ciż Kommissarze w bliskości Wielkorządow Krakowskich y ekonomii Niepołomskiey prowenta, y wszelkie tychże dochody zwerifikuią, defekta, albo ruina ieżeli się w ktorych dobrach iaka pokaże, y w czymby reparacya potrzebna była, obaczyć, examinować, y o wszystkim Rzeczypospolitey na przyszłym Seymie Coronationis relacyą uczynić będą powinni. Podobnym sposobem na tenże sam koniec y do innych dobr stołu Krolewskiego w Koronie deleguiemy, to iest, do Ekonomii Sandomierskiey y Kozienieckiey, z Senatu: UU. Alexandra Romera Zawichostskiego, Franciszka Xawerego Kochanowskiego Czechowskiego, Iana Rostworowskiego Zakroczymsk. Kasztelanow. Z stanu rycerskiego, z Małey-Polski: UU. Antoniego Tymińskiego Podczazsego Sandomirsk. Sebastyana Gawrońskiego Podstolego Latyczewsk. Iacentego Iezierskiego Skarbnika Łukowsk. Iozefa Siedleckiego Generała woyska Koron. Z Wielkiey Polski: Ignac. Skorzewskiego Podstolego Ostrzeszow. Iozefa Mrokowskiego Miecznika Warszaw. Sędziego Grodz. Czersk. Iana Lipskiego Oboźnica Kor. Karola Wodzińskiego Podkomorzyca Liwskiego. Do ekonomii Samborskiey. Z Senatu: W. Ignac. Cetnera Woiewodę Bełzk. Ur. Anton. Morskiego Kasztelana Przemysk. Z Stanu Rycerskiego z Małey-Polski: UU. Iozefa Malickiego Chorążego Sanock. Iana Goleiowskiego Podstolego Trębowelskiego, Alexandra Borzęckiego Sstę Dołhańsk. Iana Drohoiowskiego Chorążyca Przemysk. Z Wielkiey-Polski: Iozefa Młockiego Sstę Zakroczymsk. Teodora Szydłowskiego Chorążego Warszaw. Iana Kobierzyckiego Podstolego Sieradz. Iana Alexandra Kraszewskiego Chorążego Pancernego. Do ekonomii Malborskiey y Rogozińskiey, z Senatu: WW. Pawła Mostowskiego Wdę Pomorskiego, Iozefa Mielżyńskiego Kasztelana Poznań. Z Stanu Rycerskiego, z Małey-Polski, UU. Alexandra Butlera Mielnick. Franciszka Głogowskiego Krzywieckiego, Starostow. Z Wielkiey-Polski: Iana Chryzostoma Kraiewskiego Instygatora Koron. Anton. Glinkę Podkomorzego Łomżyńsk. Szym. Dzierzbickiego Chorążego Łęczyck. Iozefa Łuszczewskiego Sędziego Ziemsk. Sochacz. Dyzmasa Trzebickiego Inowrocławsk. Iana Szadurskiego Inflantsk. Stolnikow, Antoniego Nakwaskiego Pisarza Wyszogrodzkiego; ktorzy ziechawszy do wspomnionych ekonomiy na czas między soba umowiony, absentia nonnullorum non obstante, byle piąciu się znaydowali, za wiadomością skarbu Koronnego, one sposobem do żupp Krolewskich opisanym zrewidować, o wszelkich dochodach lub uszczerbkach y ruinie, ieżeliby się pokazała, dostatecznie się wywiedzieć, tudzież prawa y przywileie iakie ktory w każdey z tych ekonomiy possessor ma, obaczyć, nic jednak nie approbuiąc ani kassuiąc, y o wszystkim Rzeczpospolitą na przyszłym Seymie Coronationis informować maią, nie czyniąc skarbowi wielkich expens, ani ubogich poddanym ciężkości.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).