Volumina Legum. Tom VII/Deputacya na rewizyą kleynotow et archivi w zamku Krakowskim

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Deputacya na rewizyą kleynotow et archivi w zamku Krakowskim.

O skarbie Rzpltey kleynotow et archivi w zamku Krakowskim złożonym, y konserwacyi iego podług inwentarzow przez Deputacyą z konstytucyi Seymu spisanych, aby upewnioną wiadomość mieć mogły Stany Rzpltey; przeto dla rewizyi z inwentarzami spisanemi y konfrontacyi, do tych IchMściow, ktorym straż y zamykanie tegoż skarbu dawnieysze y ostatnie prawa zostawiły, przy Wielmożnym Podskarbim W. Kor. y Wielmożnym Xiędzu Kustoszu Kor. iako do straży kleynotow y archivi tego Krolestwa zdawna należącym, deputuiemy; z Senatu: Wielebn. Andrzeia Baiera Bskupa Chełmińsk. WW. Alexandra Sapiehę Połockiego Het. Pol. W. X. Lit. Iozefa Podoskiego Płockiego Woiewodow, Andrzeia Moszczeńskiego Inowrocławskiego, UU. Alexandra Romera Zawichost. Xawerego Kochanowskiego, Czechowskiego, Iozefa Iaklińskiego Oświecimskiego, Iana Rostworowskiego Zakroczymskiego, Kasztelanow. Z Stanu Rycerskiego z Małey-Polski. UU. Stanisława Małachowskiego Sandeckiego, Alexandra Ossolińskiego Drohickiego, Starostow, Antoniego Tymińskiego Podczaszego Sandomierskiego. Iozefa Wielopolskiego Starostę Landzkorońskiego. Z Wielkiey-Polski: Iacentego Małachowskiego Starostę Piotrkowskiego, Franciszka Rościszewskiego Sędziego Ziemskiego Płockiego, Rocha Lasockiego Skarbnika Rawskiego, Floryana Mielżyńskiego Starościca Kcyńskiego; ktorzy na czas umowiony między sobą, przed Elekcyą Krola, do Krakowa ziachawszy, tenże skarb y archivum w koronach, kleynotach, sprzętach, przywileiach, dokumentach, skryptach publicznych, zrewiduią, y z inwentarzami z konstytucyi powyżey wzmiankowaney, tudzież z rewizyą z Konfederacyi Generalney Warszawskiey 1733 uczynioną zweryfikuią. Inwentarze nowe, gdyby tego potrzeba wyciągała, spiszą lub po weryfikacyi dawnieysze, ieżeli się wszystko według nich znayduie, z zanotowaniem iednak na nich aktu teraźnieyszego rewidowania, podpiszą. Wprzod zaś spowadzone ztamtąd tu do Warszawy, secundum resultata Senatus Consiliorum 1739, 1748 et 1755 dokumenta niektore, y złożone iedne in archivo skarbu Krolewskiego dobr stołowych, drugie in archivo skarbu Koronnego, podług summaryuszow spisanych, zrewiduią, summaryusze tychże sprowadzonych tu dokumentow, do Krakowa dla weryfikacyi zawiozą, a po uczynioney rewizyi, też kleynoty et archivum Regni W. Podskarbiemu W. Koronnemu y Kommissyi Skarbowey na tym Seymie ustanowioney z inwentarzami y regestrami podadzą, y wszystkiego relacyą na przyszłym da Bog Seymie Electionis dostateczną uczynią. Do tego zaś spisania świeżych inwentarzow lub weryfikacyi dawnieyszych, osoby sposobne upodobaniem swoim wybiorą, y onym proporcyonalną padgrodę z skarbu Koronnego naznaczą.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).