Strona:Volumina legum T. 7.djvu/050

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


stę Landzkorońskiego. Z Wielkiey-Polski: Iacentego Małachowskiego Starostę Piotrkowskiego, Franciszka Rościszewskiego Sędziego Ziemskiego Płockiego, Rocha Lasockiego Skarbnika Rawskiego, Floryana Mielżyńskiego Starościca Kcyńskiego; ktorzy na czas umowiony między sobą, przed Elekcyą Krola, do Krakowa ziachawszy, tenże skarb y archivum w koronach, kleynotach, sprzętach, przywileiach, dokumentach, skryptach publicznych, zrewiduią, y z inwentarzami z konstytucyi powyżey wzmiankowaney, tudzież z rewizyą z Konfederacyi Generalney Warszawskiey 1733 uczynioną zweryfikuią. Inwentarze nowe, gdyby tego potrzeba wyciągała, spiszą lub po weryfikacyi dawnieysze, ieżeli się wszystko według nich znayduie, z zanotowaniem iednak na nich aktu teraźnieyszego rewidowania, podpiszą. Wprzod zaś spowadzone ztamtąd tu do Warszawy, secundum resultata Senatus Consiliorum 1739, 1748 et 1755 dokumenta niektore, y złożone iedne in archivo skarbu Krolewskiego dobr stołowych, drugie in archivo skarbu Koronnego, podług summaryuszow spisanych, zrewiduią, summaryusze tychże sprowadzonych tu dokumentow, do Krakowa dla weryfikacyi zawiozą, a po uczynioney rewizyi, też kleynoty et archivum Regni W. Podskarbiemu W. Koronnemu y Kommissyi Skarbowey na tym Seymie ustanowioney z inwentarzami y regestrami podadzą, y wszystkiego relacyą na przyszłym da Bog Seymie Electionis dostateczną uczynią. Do tego zaś spisania świeżych inwentarzow lub weryfikacyi dawnieyszych, osoby sposobne upodobaniem swoim wybiorą, y onym proporcyonalną padgrodę z skarbu Koronnego naznaczą.

Kommissya do żup solnych, y ekonomiy Krolewskich.

Żupy solne Krakowskie w iakim znayduią się stanie, ieżeli konserwacya ich należyta była, albo ieżeli w czym iakim sposobem, y od kogo szkodę poniosły, chcąc dostatecznie wiedzieć, dla rewizyi y inwestygacyi tego wszystkiego, nazaczamy Kommissarzow. Z Senatu WW. Iozefa Podolskiego Wwdę Płockiego, Andrzeia Moszczeńskiego Inowrocławskiego. UU. Alexandra Romera Zawichostkiego, Iozefa Iaklińskiego Oświecimskiego, Kasztelanow. Z Stanu Rycerskiego, Z Małey-Polski UU. Mikołaia Małachowskiego Starostę Opoczyńskiego, Michała Bukowskiego Stolnika Sanockiego, Stanisława Dęmbińskiego Podczaszego Krakowskiego, Andrzeia Dobieckiego Cześnika Chęcińskiego, Franciszka Kossowskiego Woyskiego Mielnickiego, Iozefa Komorowskiego Sstę Ochozkiego. Z Wielkiey-Polski: Iacentego Małachowskiego Piotrkowskiego, Iana Rostkowskiego Wizkiego, Antoniego Lasockiego Gostyńskiego, Starostow, Balcera Oborskiego Chorążego Liwskiego, Franciszka Rościszewskiego Sędziego Ziemsk. Płock. Antoniego Krzyckiego Podstolego Poznańskiego; ktorzy ziachawszy do Wieliczki y Bochni na dzień dziewiąty Lipca, absentia nonnullorum non obstanta, byle sześciu się znaydowali, pospołu z skarbem Koronnym, y Urzędami Podkomorskim Krakowskim, y Bachmistrzowskim, tak na dole w szybach, iako y na gorze każdą rzecz pilno zlustruią, tudzież ieżeli sol suchedniowa Woiewodztwom należąca, także pensye solne lub pieniężna przez Rzeczpospolitą wyznaczone wydawane były, informować się będą y z powziętych doskonale wiadomości, wszystko opiszą. Potym ciż Kommissarze w bliskości Wielkorządow Krakowskich y ekonomii Niepołomskiey prowenta, y wszelkie tychże dochody zwerifikuią, defekta, albo ruina ieżeli się w ktorych dobrach iaka pokaże, y w czymby reparacya potrzebna była, obaczyć, examinować, y o wszystkim Rzeczypospolitey na przyszłym Seymie Coronationis relacyą uczynić będą powinni. Podobnym sposobem na tenże sam koniec y do innych dobr stołu Krolewskiego w Koronie deleguiemy, to iest, do Ekonomii Sandomierskiey y Kozienieckiey, z Senatu: UU. Alexandra Romera Zawichostskiego, Franciszka Xawerego Kochanowskiego Czechowskiego, Iana Rostworowskiego Zakroczymsk. Kasztelanow. Z stanu rycerskiego, z Małey-Polski: UU. Antoniego Tymińskiego Podczazsego Sandomirsk. Sebastyana Gawrońskiego Podstolego Latyczewsk. Iacentego Iezierskiego Skarbnika Łukowsk. Iozefa Siedleckiego Generała woyska Koron. Z Wielkiey Polski: Ignac. Skorzewskiego Podstolego Ostrzeszow. Iozefa Mrokowskiego Miecznika Warszaw. Sędziego Grodz. Czersk. Iana Lipskiego Oboźnica Kor. Karola Wodzińskiego Podkomorzyca Liwskiego. Do ekonomii Samborskiey. Z Senatu: W. Ignac. Cetnera Woiewodę Bełzk. Ur. Anton. Morskiego Kasztelana Przemysk. Z Stanu Rycerskiego z Małey-Polski: UU. Iozefa Malickiego Chorążego Sanock. Iana Goleiowskiego Podstolego Trębowelskiego, Alexandra Borzęckiego Sstę Dołhańsk. Iana Drohoiowskiego Chorążyca Przemysk. Z Wielkiey-Polski: Iozefa Młockiego Sstę Zakroczymsk. Teodora Szydłowskiego Chorążego Warszaw. Iana Kobierzyckiego Podstolego Sieradz. Iana Alexandra Kraszewskiego Chorążego Pancernego. Do ekonomii Malborskiey y Rogozińskiey, z Senatu: WW. Pawła Mostowskiego Wdę Pomorskiego, Iozefa Mielżyńskiego Kasztelana Poznań. Z Stanu Rycerskiego, z Małey-Polski, UU. Alexandra Butlera Mielnick. Franciszka Głogowskiego Krzywieckiego, Starostow. Z Wielkiey-Polski: Iana Chryzostoma Kraiewskiego Instygatora Koron. Anton. Glinkę Podkomorzego Łomżyńsk. Szym. Dzierzbickiego Chorążego Łęczyck. Iozefa Łuszczewskiego Sędziego Ziemsk. Sochacz. Dyzmasa Trzebickiego Inowrocławsk. Iana Szadurskiego Inflantsk. Stolnikow, Antoniego Nakwaskiego Pisarza Wyszogrodzkiego; ktorzy ziechawszy do wspomnionych ekonomiy na czas między soba umowiony, absentia nonnullorum non obstante, byle piąciu się znaydowali, za wiadomością skarbu Koronnego, one sposo-