Volumina Legum. Tom VII/Deputacya do rachunkow z sukcessorami Podskarbich zmarłych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Deputacya do rachunkow z sukcessorami Podskarbich zmarłych.

Ponieważ sukcessorowie zmarłych Podskarbich Wielkich Koronnych iedni od ktorych nie zupełnie są oddane rachunki, drudzy od ktorych za cały czas Podskarbstwa należy się kalkulacya, do tych czas iey nie uczynili, więc do odebrania tychże od nich rachunkow naznaczamy, z Senatu: Wielebnego IMci Xiędza Baiera Biskupa Chełmińskiego, Wielmożnych Ignacego Cetnera Bełzkiego, Konstantego Ludwika Platera Mścisławskiego, Pawła Mostowskiego Pomorskiego, Woiewodow. Iozefa Mielżyńskiego Poznańsk. Iozefa Hylzena Inflantskiego, Ur. Xawerego Kochanowskiego Czechowskiego Kasztelanow. Z Stanu Rycerskiego z Małey Polski: Urodzonych Stanisława Dembińskiego Krakowskiego, Antoniego Tymińskiego Sandomirskiego Podczaszych, Iana Goleiowskiego Trębowelskiego, Tomasza Dorożyńskiego Zwinogrodzkiego, Podstolich, Iacentego Iezierskiego Skarbnika Łukowskiego, Iana Steckiego Starostę Stawiskiego. Z Wielkiey Polski: Urodzonych Iana Chryzostoma Kraiewskiego Instygatora Koron. Antoniego Glinkę Podkomorzego Łomżyń., Ignacego Korytowskiego Kaliskiego, Iana Kobierzyckiego Sieradzkiego, Fabiana Rościszewskiego Dobrzyńskiego Podstolich, Iozefa Suchorzewskiego Starostę Mieściskiego. Z. W. X. Lit. UU. Piotra Bohomolca Stolnika Witebskiego, Gedeona Ieleńskiego Pisarza Dekretowego W. X. L. Antoniego Łappę Starodubowskiego, Iana Suchodolskiego Mścisławskiego Horodniczych, Michała Morykoniego Pomuskiego, Iana Kazimierza Zyberka Rakańciskiego Starostow; ktorzy, ieżeliby ta kalkulacya na teraźnieyszym Seymie uczyniona być nie mogła, y po skończonym Seymie, umowiwszy między sobą czas, tychże sukcessorow tempestive przez innotescencye obwieściwszy, dawnieysze rachunki przed delegowanemi na Seymach z Senatu y z stanu rycerskiego expedyowane, praevio juramento, komportować nakażą, nowe zaś z tych prowentow, z ktorych dotąd kalkulacya nie była, z niemi uczynią, y iaka się u kogo z nich summa, oprocz sprawiedliwych in rem et commodum Reipublicae expens, została, takową cum provisione ab actu Seymu teraźnieyszego po cztery od sta rachuiąc, na Seymie Coronationis przyszłego Krola, mieć pogotowiu do oddania ad aerarium publicum zalecą, y Stanom Rzpltey relacyą uczynią. Daiemy zatym moc Ich Mciom Kommissarzom do expedyowania, dummodo quinque adsint, tych rachunkow maiącym, iż gdyby successores zmarłych Podskarbich stanąć ad avisationem simplicem nie chcieli, maią ich zapozwać na Kommissyą Ekonomiczną, a zapozwani sub poena peculatus stawić się, et mediante sententia Commissionis Oeconomicae, przed temiż Delegowanemi rachunki modo supra scripto oddać powinni będą.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).