Volumina Legum. Tom VII/Kwit W. Teodorowi Wesslowi Podskarbiemu W. Koronnemu

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kwit W. Teodorowi Wesslowi Podskarbiemu W. Koronnemu.

Ponieważ W. Teodor Wessel Podskarbi W. Koronny od początku Urzędu swego, a prima die Ianuarii anni 1761mi przez lat trzy, to iest: pro annis: 1761, 1762, 1763 y kwartał ieden Ianuaryuszowy, to iest: a prima Ianuarii, ad ultimam Martii roku teraźnieyszego 1764, iako też za kwartał ieden Octobris anni 1760 post fata W. Karola Odrowąża Siedlnickiego Podskarbiego W. Koron. do skarbu importowany, odebranych prowentow z ceł Rzeczypospolitey y składow winnych, tudzież ze wszystkich ordynaryinych y extraordynaryinych dochodow, y prowentow do skarbu Rzeczypospolitey wchodzących, na Seymie teraźnieyszym ad mentem dispositionis Stanow zkonfederowanych, przed WW. Senatorami, et ex equestri ordine deputowanemi Posłami ad peragendum calculum delegowanemi, sufficientem perceptarum et expensarum legitimis documentis deduxit calculationem, y wyrachował się; więc za zgodą Stanow zkonfederowanych Rzeczypospolitey, z wyżey wyrażonych y dostatecznie uczynionych rachunkow, daiemy mu kwit generalny, y onego cum Officio, tudzież successores ejus od wszelkich impetycyi y zarzutow wiecznemi czasy uwalniamy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).