Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1102

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.

mając tę pieczęć: Zna Pan, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Pańskie.

20.Lecz w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale téż drzewiane i gliniane, niektóre ku uczciwości, a niektóre ku zelżywości.

21.Jeźliby się tedy kto od tych oczyścił, będzie naczyniem ku uczciwości poświęconem i użytecznem Panu, zgotowanem na wszelką sprawę dobrą.

22.A młodzieńskich chciwości chroń się, a naśladuj sprawiedliwości, wiary, nadzieje, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

23.A waruj się gadek głupich i bez umiejętności, wiedząc, iż rodzą zwady. [1]

24.A słudze Pańskiemu nie trzeba się wadzić; ale układnym być ku wszystkim, sposobnym ku nauczaniu, cierpliwym,

25.W cichości strofującym te, którzy się sprzeciwiają prawdzie: azaby im kiedy dał Bóg pokutowanie[2] ku poznaniu prawdy,

26.I upamiętali się od sideł djabelskich, który je w więzieniu dzierży ku woli jego.


Rozdział III.

Opowiada ostatnie wieki, i odszczepieńce rozmaite od wiary, których mu się każe strzedz przykładem swym.


A wiedz to, iż w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne. [3]

2.Będą ludzie sami siebie miłujący, chciwi, hardzi, pyszni, bluźnierze, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, złośnicy,

3.Bez miłości przyrodzonéj, bez pokoju, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, bez dobrotliwości,

4.Zdrajcy, uporni, nadęci, i rozkoszy więcéj miłujący niźli Boga:

5.Mając wprawdzie pozór pobożności, lecz się mocy jéj zapierający. I tych się chroń.

6..Albowiem z tych są, którzy wrywają się w domy, i poimane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które się dają uwieść rozmaitym pożądliwościom:

7.Zawsze się uczące, a nigdy ku wiadomości prawdy nie przychodzące.

8.A jako Iannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci się sprzeciwiają prawdzie, ludzie rozumu skażonego, odrzuceni z strony wiary. [4]

9.Aleć więcéj nie wskurają; albowiem ich szaleństwo jawne będzie wszystkim, jako i onych było.

10.Lecz ty dostąpiłeś mojéj nauki, ćwiczenia, przedsięwzięcia, wiary, wytrwania, miłości, cierpliwości,

11.Prześladowania, ucisków, jakie mię potkały w Antyochii, w Ikonii i w Listrach, jakiem prześladowania podejmował; a ze wszystkich mię Pan wyrwał.

12.I wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć.

13.A źli ludzie i zwodnicy pomnożą się w gorsze, błądząc i w błąd wwodząc.

14.Lecz ty trwaj w tem, czegoś się nauczył, i zwierzonoć się, wiedząc, od kogoś się nauczył,

15.A iż z dzieciństwa umiesz Pisma święte, które cię mogą wyćwiczyć ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.

16.Wszelkie Pismo od Boga natchnione, jest pożyteczne ku nauczaniu, ku strofowaniu, ku naprawieniu, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości, [5]

17.Aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiéj sprawie dobréj wyćwiczony.


Rozdział IV.

Biskup ma pilen nauki być naprzeciwko przyszłym niebezpieczeństwom, i sam dla siebie, i dla poddanych, by nie byli zwiedzieni.


Oświadczam się przed Bogiem i Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywe i umarłe przez przyjście jego i królestwo jego:

2.Przepowiadaj słowo, nalegaj w czas, nie w czas, karz, proś, łaj z wszelaką cierpliwością i nauką.

3.Albowiem będzie czas, gdy zdrowéj nauki nie ścierpią; ale według

  1. 1.Tim. 1, 4.4, 7. Tit. 3, 9.
  2. t. j. dosłownie: upamiętanie ku poznaniu prawdy.
  3. 1.Tim. 4, 1. 2.Król. 3. 5. (Przypis własny Wikiźródeł Przypis nieadekwatny, prawdopodobnie błąd) Jud. 18.
  4. Exod. 7, 11. 22.
  5. 2.Piotr. 1, 20.