Biblia Wujka (1923)/Pierwszy List do Tymoteusza 4

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Pierwszy List do Tymoteusza podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


ROZDZIAŁ IV.
Przełożony ma nauczać poddane, by się strzegli fałszywych nauk, które będą ostatnich czasów, a ma je napominać ku dobremu słowem i przykładem.

A Duch jawnie powiada, iż w ostateczne czasy odstąpią niektórzy od wiary, przystawając do duchów obłędliwych i nauk czartowskich, [1]

W pokrytości kłamstwo mówiących i piątnowane mających sumnienie swoje,

Zakazujących wstępować w małżeństwo, wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył ku używaniu z dzięką wiernym i tym, którzy poznali prawdę.

Bo wszelkie Boże stworzenie dobre jest, a nic nie ma być odrzucano, co z dziękowaniem bywa przyjmowano.

Albowiem poświęcono bywa przez słowo Boże i modlitwę.

To przekładając braciéj, dobrym będziesz sługą Chrystusa Jezusa, wychowanym w słowach wiary i nauki dobréj, któréjeś doszedł.

A nikczemnych i babich baśni strzeż się, a ćwicz się ku pobożności. [2]

Albowiem cielesne ćwiczenie do mała jest pożyteczne; lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota, który teraz jest, i przyszłego.

Wierna mowa i godna wszego przyjęcia.

10 Albowiem w tem pracujemy i złorzeczeni bywamy, że nadzieję pokładamy w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcéj wiernych.

11 To przykazuj i nauczaj.

12 Żaden młodością twą niech nie gardzi; ale bądź przykładem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.

13 Póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki.

14 Nie zaniedbywaj łaski, która jest w tobie, którać dana jest przez prorokowanie, z kładzeniem rąk[3] kapłaństwa.

15 O tem rozmyślaj, w tem się obieraj, aby postępek twój był wszystkim jawny.

16 Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w nich; bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.
  1. 2.Tim. 3, 1. 2.Piotr. 3, 3. Jud. 18.
  2. 2. Tim. 2, 23. Tit. 3, 9.
  3. t. j. dosłownie: z kładzeniem rąk starszych.