Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1101

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.

twojéj Loidzie i w matce twojéj Eunicyi, a jestem pewien, że i w tobie.

6.Dla któréj przyczyny napominam cię, abyś wzniecał łaskę Bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.

7.Albowiem Bóg nie dał nam ducha bojaźni; ale mocy i miłości i trzeźwości. [1]

8.Nie wstydaj się tedy świadectwa Pana naszego, ani mnie więźnia jego; ale pospołu pracuj z Ewangelią wedle mocy Boga,

9.Który nas wybawił i wezwał wezwaniem swem świętem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed czasy wiekuistemi. [2]

10.A objawiona jest teraz przez oświecenie Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który śmierć skaził, a żywot oświecił i nieskazitelność przez Ewangelią,

11.W któréj ja postanowiony jestem kaznodzieją i Apostołem i nauczycielem poganów.

12.Dla któréj przyczyny to téż cierpię; ale się nie wstydam; bo wiem, komum uwierzył, i pewienem, iż mocen jest zwierzonéj rzeczy mojéj strzedz do onego dnia.

13.Miéj wzór zdrowych słów, któreś odemnie słyszał, w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie.

14.Strzeż dobréj rzeczy zwierzonéj przez Ducha Ś., który w nas mieszka.

15.Wiesz to, iż się odwrócili odemnie wszyscy, którzy są w Azyi, z których jest Phigellus i Hermogenes.

16.Niech da Pan miłosierdzie Onezyphorowemu domowi, iż mię często ochłodził i łańcucha się mego nie wstydził. [3]

17.Ale przyszedłszy do Rzymu, bardzo mię pilnie szukał i znalazł.

18.Niech mu Pan da, aby nalazł miłosierdzie u Pana w on dzień; a jako mi wiele usługował w Ephezie, ty lepiéj wiesz.


Rozdział II.

Przełożony dla wiary i zbawiania ma zawżdy być gotów męczeństwo podjąć, niewiernym się sprzeciwiać, i zapłaty oczekawać.


Ty tedy, synu mój! zmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie:

2.A coś słyszał odemnie przez wiele świadków, tóż zalecaj wiernym ludziom, którzy sposobni będą i inszych uczyć.

3.Pracuj jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.

4.Żaden, służąc żołnierką Bogu, nie wikle się sprawami świeckiemi, aby się temu podobał, któremu się udał.

5.Bo i który na placu się potyka, nie bierze wieńca, ażby się przystojnie potykał.

6.Oracz, który pracuje, ma najprzód owocu zażywać.

7.Rozumiéj, co mówię; bo da tobie Pan we wszystkiem wyrozumienie.

8.Pamiętaj, iż Pan Jezus Chrystus powstał z martwych, z nasienia Dawidowego, wedle Ewangelii mojéj,

9.W któréj cierpię aż do więzienia jako złoczyńca; ale słowo Boże nie jest związane.

10.Przeto wszystko cierpię dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebieską.

11.Wierna mowa, albowiem jeźliśmy spół umarli, spół téż żyć będziemy.

12.Jeźli ucierpiemy, spół téż królować będziemy, jeźli się zaprzemy, i on się nas zaprze. [4]

13.Jeźli nie wierzemy, on wiernym zostawa, zaprzeć samego siebie nie może. [5]

14.To przypominaj, oświadczając przed Panem. Nie spieraj się słowy; bo się ninacz nie przygodzi, jedno na wywrócenie słuchających.

15.Staraj się pilnie, abyś się stawił doświadczonym Bogu, robotnikiem niezawstydzonym, dobrze rozbierającym słowo prawdy.

16.A bezbożności i próżnomówności strzeż się; albowiem wielce pomnażają się ku niepobożności.

17.A mowa ich szerzy się jako kancer, z których jest Himeneusz i Philetus,

18.Którzy od prawdy odpadli, powiadając, iż się już stało zmartwychwstanie, i wywrócili wiarę niektórych.

19.Aleć mocny stoi grunt Boży,

  1. Rzym. 8, 15.
  2. Tit. 1, 3. - 3, 5.
  3. Niż. 4, 19.
  4. Matth. 10, 33. Marc. 8, 38.
  5. Rzym. 3, 3.