Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1100

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.

9.Bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i w sidło djabelskie i wiele pożądliwości niepożytecznych i szkodliwych, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginienie.

10.Albowiem korzeń wszego złego jest chciwość, któréj niektórzy pragnąc, pobłądzili od wiary i uwikłali się w wiele boleści.

11.A ty, o człowiecze Boży! chroń się tego, a naśladuj sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, cierpliwości, cichości.

12.Bojuj dobry bój wiary, dostępuj żywota wiecznego, do którego jesteś wezwan i wyznałeś dobre wyznanie przed wielą świadków.

13.Rozkazujęć przed Bogiem, który ożywia wszystko, i Chrystusem Jezusem, który dał świadectwo pod Poncyuszem Piłatem, dobre wyznanie, [1]

14.Abyś zachował rozkazanie bez zmazy, nie naganione aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,

15.Którego czasów swoich okaże błogosławiony i sam możny Król królów i Pan panujących: [2]

16.Który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnéj, którego żaden z ludzi nie widział, lecz ani widzieć może, któremu cześć i panowanie wieczne. Amen. [3]

17.Bogatym tego świata rozkazuj nie wysoce rozumieć, ani pokładać nadzieje w niepewności bogactw, ale w Bogu żywym, (który nam użycza wszystkiego obficie ku używaniu):

18.Dobrze czynić, w uczynki dobre zbogacić się, łacno dawać, użyczać,

19.Skarbić sobie grunt dobry na potem, aby dostąpili żywota prawdziwego.

20.O Tymotheuszu! strzeż tego, coć powierzono, warując się niezbożnych nowości słów, i odpórności fałszywie nazwanéj umiejętności,

21.Którą niektórzy obiecując, odpadli od wiary. Łaska z tobą. Amen.LIST WTÓRY

BŁOGOSŁAWIONEGO
PAWŁA APOSTOŁA
DO
TYMOTHEUSZA.


ROZDZIAŁ I.
Napomina Tymotheusza, by był pilen kazania Ewangelii.

Paweł, Apostół Jezusa Chrystusa, przez wolą Bożą, według obietnice żywota, który jest w Chrystusie Jezusie,

2.Tymotheuszowi, najmilszemu synowi, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.

3.Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystem sumnieniu, iż bez przestanku ciebie wspominam w prośbach moich w nocy i we dnie,

4.Żądając cię widzieć, pamiętając na łzy twoje, abym był radości napełnion,

5.Przyrwodząc na pamięć onę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, która i mieszkała pierwéj w babce

  1. Matth. 27, 10. Jan. 18, 37.
  2. Obj. 17, 14.19, 16.
  3. Jan. 1, 18. 1.Jan. 4, 12.