Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1042

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

To jest Chrystusa z martwych wywodzić.

8.Ale cóż Pismo powiada? Blizko jest słowo w ustach twoich i w sercu twojem, to jest słowo wiary, które przepowiadamy: [1]

9.Że jeźlibyś wyzwał usty twojemi Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twojem, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawion będziesz.

10.Albowiem sercem bywa wierzono ku sprawiedliwości, a usty się wyznanie dzieje ku zbawieniu.

11.Albowiem Pismo powiada: Wszelki, kto weń wierzy, pohańbion nie będzie. [2]

12.Albowiem niemasz różności Żyda i Greczyna; bo tenże Pan wszystkich bogaty na wszystkich, którzy go wzywają.

13.Albowiem wszelki, którybykolwiek wzywał imienia Pańskiego, zbawion będzie. [3]

14.Jakóż tedy wzywać będą, w którego nie uwierzyli? Albo jako uwierzą temu, którego nie słyszeli? A jako usłyszą oprócz przepowiadającego?

15.A jako będą przepowiadać, jeźliby nie byli posłani? jako napisano jest: Jako śliczne nogi opowiadających pokój, opowiadających dobra! [4]

16.Ale nie wszyscy są posłuszni Ewangelii; albowiem Izajasz mówi: Panie! kto wierzył słuchowi naszemu? [5]

17.Wiara tedy z słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe.

18.Ale mówię: Zali nie słyszeli? I owszem po wszystkiéj ziemi rozszedł się głos ich, i na kraje świata słowa ich. [6]

19.Ale mówię: Zali Izrael nie poznał? Pierwszy Mojżesz mówi: Ja przez nienaród ku zazdrości was przywiodę, przez naród nierozumny do gniewu was przywiodę. [7]

20.A Izajasz śmie i mówi: Jestem nalezion od tych, którzy mnie nie szukali, jawniem się okazał tym, którzy się o mnie nie pytali. [8]

21.A do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu niewiernego i sprzeciwiającego się. [9]


ROZDZIAŁ XI.
Hamuje pogany, aby się nie wynonosili nad Żydy, iż je Pan przyjął, a Żydy odrzucił; bo acz Żydowie na czas odrzuceni, przecie potem mają się nawrócić do Pana, a dziwuje się hojności i nieogarnionéj mądrości Bożéj.

Mówię tedy: Izali odrzucił Bóg lud swój? Boże uchowaj! Albowiem i jam jest Izraelczyk z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Benjaminowego.

2.Nie odrzucił Bóg ludu swego, który przejrzał. Aza nie wiecie, co Pismo o Eliaszu mówi, jako do Boga rzecz czyni przeciwko Izraelowi?

3.Panie! proroki twoje pobili, ołtarze twoje poobalali, a jam został, i szukają dusze mojéj. [10]

4.Ale co mu mówi Boska odpowiedź? Zostawiłem sobie siedm tysięcy mężów, którzy nie uczynili pokłonu przed Baalem. [11]

5.Także tedy i czasu tego ostatki według wybrania łaski stały się zbawione.

6.A jeźlić z łaski, już nie z uczynków; bo inaczéj łaska już nie jest łaska.

7.Cóż tedy? czego Izrael szukał, tego nie dostał: a wybranie dostało, lecz drudzy zaślepieni są.

8.Jako jest napisano: Dał im Bóg ducha zdrętwienia: oczy, aby nie widzieli, i uszy aby nie słyszeli aż do dzisiejszego dnia.

9.A Dawid mówi: Niechaj będzie stół ich sidłem i ułowieniem i obrażeniem i zapłatą im. [12]

10.Niech będą zaćmione oczy ich, aby nie widzieli, a grzbietu ich zawżdy nachylaj.

11.Mówię tedy: Azaż się tak obrazili, aby upadli? Nie daj tego, Boże! Ale ich przestępstwem zbawienie jest poganom, aby im zajrzeli.

12.A jeźli ich przestępstwo jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem poganów, jakóż daleko więcéj ich napełnienie?

13.Albowiem powiadam wam poganom, pókim ja jest Apostołem poganów; usługowanie moje czcić będę:

14.Azabym jako pobudził ciało moje ku zazdroszczeniu i zbawił niektóre z nich.

15.Albowiem jeźli ich odrzucenie jest zjednaniem świata, jakież przyjęcie, jedno żywot z martwych?

 1. Deut. 30, 14.
 2. Isai. 28, 16.
 3. Joel. 2, 22. Dzie. 2, 21.
 4. Isai. 52, 7. Nahum 1, 15.
 5. Isai. 53, 1. Jan. 12, 38.
 6. Psal. 18, 5.
 7. Deut. 33, 21.
 8. Isai. 65, 1.
 9. Isai. 65, 2.
 10. 3.Król. 19, 10.
 11. 3.Król. 19, 18.
 12. Psal. 68, 13.