Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0998

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


15.Albowiem nie są pijani ci, jako wy mniemacie, gdyż jest trzecia godzina na dzień.

16.Ale to jest, co rzeczono jest przez proroka Joela:

17.I będzie w ostateczne dni, (mówi Pan): Wyleję z Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi widzenia będą widzieć, a starcom waszym sny się śnić będą. [1]

18.A iście w one dni na sługi me i na służebnice moje wyleję z Ducha mego, i będą prorokować.

19.I dam cuda na niebie wzgórę i znaki na ziemi nizko, krew i ogień i kurzawę dymu.

20.Słońce się obróci w ciemności, a księżyc w krew, przedtem niż przyjdzie dzień Pański wielki i jawny.

21.I będzie wszelki, którybykolwiek wzywał imienia Pańskiego, zbawion będzie. [2]

22.Mężowie Izraelscy! Słuchajcie słów tych: Jezusa Nazareńskiego, męża od Boga pochwalonego u was mocami i cudami i znakami, które czynił Bóg przezeń między wami, jako i wy wiecie:

23.Tego naznaczoną radą i przejrzeniem Bożem wydanego, przez ręce bezbożników umęczywszy, zatraciliście.

24.Którego Bóg wzbudził rozwiązawszy boleści piekła, jakóż była rzecz niepodobna, aby od niego miał być on zatrzyman.

25.Albowiem Dawid o nim mówi: Upatrowałem zawżdy Pana przed sobą; bo mi jest po prawicy, abych nie był wzruszon. [3]

26.Dlategóż się rozweseliło serce moje, a rozradował się język mój: nadto i ciało moje odpocznie w nadziei.

27.Albowiem nie zostawisz dusze mojéj w piekle, ani dasz świętemu twemu oglądać skażenia.

28.Oznajmiłeś mi drogi żywota, i napełnisz mię radością z obliczem twojem.

29.Mężowie bracia! niech się godzi bezpiecznie mówić do was o Patryarsze Dawidzie, że umarł i pogrzebion jest, i grób jego jest u nas aż do dnia dzisiejszego. [4]

30.Będąc tedy prorokiem, i wiedząc, że mu Bóg przysięgą przysiągł, iż z owocu biodry jego miał siedzieć na stolicy jego: [5]

31.Przeglądając powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusowem, że ani zostawion jest w piekle, ani ciało jego ujrzało zepsowania. [6]

32.Tego Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkowie. [7]

33.Prawicą tedy Bożą podwyższony, a obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał tego, którego wy widzicie i słyszycie.

34.Albowiem Dawid nie wstąpił do nieba, lecz sam powiada: Rzekł Pan Panu memu, siądź na prawicy mojéj, [8]

35.Aż położę nieprzyjacioły twe podnóżkiem nóg twoich.

36.Niechaj tedy wie zapewne wszystek dom Izraelski, iż go i Panem i Chrystusem uczynił Bóg, tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali.

37.A usłyszawszy to, skruszeni są na sercu, i rzekli do Piotra i do innych Apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia?

38.A Piotr do nich: Pokutę[9] czyńcie (prawi), a niech ochrzczon będzie każdy z was w imię Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie dar Ducha Świętego.

39.Albowiem wam jest obietnica i dziatkom waszym i wszystkim, którzy są daleko, którekolwiek przyzowie Pan, Bóg nasz.

40.I wiele innych słów świadczył i napominał ich, mówiąc: Wyzwólcie się od tego narodu przewrótnego.

41.Którzy tedy przyjęli mowę jego, ochrzczeni są: i przystało dnia onego jakoby trzy tysiące dusz.

42.I trwali w nauce Apostolskiéj i w uczęstnictwie łamania chleba i w modlitwach.

43.I przychodziła na każdą duszę bojaźń, wiele się téż dziwów i znaków

  1. Joel. 2, 28. Isai. 44, 3.
  2. Joel. 2, 32. Rzym. 10, 13.
  3. Psal. 15, 8.
  4. 3. Król. 2, 10.
  5. Psal. 131, 11.
  6. Psal. 15, 10. Niż. 13, 35.
  7. Wyż. 1, 8.
  8. Psal. 109, 1.
  9. t. j. dosłownie:upamiętajcie się.