Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0570

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


tunek jest od ciebie: rozłożył wstępowania w sercu swojem:

7.W padole płaczu, na miejscu, które zgotował; albowiem da błogosławieństwo zakonodawca.

8.Pójdą z mocy do mocy, oglądają Boga nad bogi w Syonie.

9.Panie, Boże zastępów, wysłuchaj modlitwę moję: usłysz, Boże Jakóbów!

10.Obrońco nasz, Boże, wejrzyj: a wejrzyj na oblicze Chrystusa twojego.

11.Albowiem lepszy jest jeden dzień w pałacach twoich, niż tysiące: obrałem być najpodlejszym w domu Boga mojego, niźli mieszkać w przybytkach niezbożnych.

12.Albowiem miłosierdzie i prawdę miłuje Bóg: Pan da łaskę i chwałę: nie odejmie dóbr tym, którzy w niewinności chodzą.

13.Panie zastępów! błogosławiony człowiek, który w tobie ma nadzieję.


Psalm LXXXIV.

U Żydów 85.
Proroctwo o królestwie Chrystusowem, i modlitwa, aby Pan przy prawdziwéj chwale swéj raczył lud swój zachować.


1.Na koniec, synom Kore, Psalm.

2.Ubłogosławiłeś , Panie, ziemię twoję: przywróciłeś poimanie Jakób.

3.Odpuściłeś nieprawość ludu twego: pokryłeś wszystkie grzechy ich.

4.Uśmierzyłeś twój wszystek gniew: odwróciłeś się od gniewu popędliwości twojéj.

5.Nawróć nas, Boże, zbawicielu nasz: a oddal gniew swój od nas.

6.Izali na wieki będziesz się na nas gniewał? albo rozciągniesz gniew twój od rodzaju do rodzaju?

7.Boże, ty nawróciwszy się, ożywisz nas: a lud twój rozweseli się w tobie.

8.Okaż nam, Panie, miłosierdzie twoje: a daj nam zbawienie twoje.

9.Będę słuchał, co we mnie będzie mówił Pan Bóg; bo będzie mówił pokój nad ludem swoim i nad świętymi swymi i nad tymi, którzy się do serca nawracają.

10.Zaisteć blisko zbawienie jego tym, którzy się go boją, aby mieszkała chwała w ziemi naszéj.

11.Miłosierdzie i prawda potkały się z sobą: sprawiedliwość i pokój pocałowały się.

12.Prawda wyrosła z ziemie: a sprawiedliwość z nieba pojrzała.

13.Albowiem Pan pokaże dobrotliwość: a ziemia nasza wyda swój owoc.

14.Sprawiedliwość przed nim chodzić będzie: i położy na drodze kroki swoje.


Psalm LXXXV.

U Żydów 86.
Modlitwa Dawidowa. Duchownie Panu Chrystusowi służy, według textu każdemu pobożnemu, o zachowaniu.


1.Modlitwa samemu Dawidowi.

Nakłoń, Panie, ucha twego, a wysłuchaj mię; bomci ja jest nędzny i ubogi.

2.Strzeż dusze mojéj; bom święty jest: zbaw sługę twego, Boże mój, nadzieję mającego w tobie.

3.Zmiłuj się nademną, Panie; bom do ciebie wołał cały dzień.

4.Rozwesel duszę sługi twego; bom ku tobie, Panie, podniósł duszę moję.

5.Albowiemeś ty, Panie, słodki i cichy, i wielce miłosierny ku wszystkim, którzy cię wzywają. [1]

6.Wysłuchaj, Panie, modlitwę moję, a przypilnuj głosu prośby mojéj.

7.W dzień ucisku mego wołałem do ciebie; boś wysłuchał mię.

8.Niemasz tobie podobnego między bogi, Panie, i niemasz według uczynków twoich.

9.Wszyscy narodowie, któreśkolwiek stworzył, przyjdą, a pokłonią się przed tobą, Panie, i będą sławić imię twoje.

10.Albowiemeś ty wielki i czyniący cuda: ty jesteś Bóg sam.

11.Prowadź mię, Panie, drogą twoją: a niechaj chodzę w prawdzie twojéj, niech się weseli serce moje, aby się bało imienia twego.

12.Wyznawać ci będę, Panie, Boże mój, ze wszystkiego serca mego: a będę wysławiał imię twe na wieki.

13.Bo miłosierdzie twoje wielkie jest nademną: i wyrwałeś duszę moję z niższego piekła.

14.Boże, nieprawi powstali na mię: a zgromadzenie mocarzów szukało dusze mojéj: i nie kładli ciebie przed oczyma swemi


  1. Joel 2, 13.