Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0569

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.


14.By był lud mój słuchał mię, by był Izrael chodził drogami mojemi:

15.Snadźbym był łacno poniżył nieprzyjacioły ich: a na trapiące je, obróciłbym rękę swoję.

16.Nieprzyjaciele Pańscy skłamali mu: i będzie czas ich na wieki.

17.I nakarmił je tłustością zboża: i nasycił je miodem z opoki.


PSALM LXXXI.
U Żydów 82.
Psalm służy sędziom, które Prorok upomina, aby sprawiedliwie sądzili, pamiętając i na powinność i na śmierć swą.

1.Psalm Asaphowi.

Bóg stanął w zgromadzeniu bogów: a w pośrodku bogi sądzi.

2.Dokądże niesprawiedliwość sądzicie, a osoby grzeszników przyjmujecie?

3.Czyńcie sprawiedliwość ubogiemu i sierocie: strapionego i ubogiego usprawiedliwiajcie.

4.Wyrwijcie ubogiego: a nędznego z ręki niezbożnego wyzwólcie. [1]

5.Nie umieli, ani rozumieli: chodzą w ciemnościach. Zachwieją się wszystkie grunty ziemie.

6.Jam rzekł: Jesteście bogowie i synowie Najwyższego wszyscy. [2]

7.A wy pomrzecie jako ludzie: a jako jeden z książąt upadniecie.

8.Powstań, Boże, sądź ziemię; bo ty odziedziczysz wszystkie narody.


PSALM LXXXII.
U Żydów 83.
Narzekanie ludu Bożego, że wszyscy nieprzyjaciele pograniczni spiknęli się przeciw niemu, a prośba, aby byli wygładzeni.

1.Pienie Psalmu Asaphowi.

2.Boże, któż będzie podobien tobie? nie zamilczaj, ani się błagaj, Boże.

3.Bo oto nieprzyjaciele twoi okrzyk uczynili: a którzy cię nienawidzą, wynieśli głowę.

4.Przeciw ludowi twemu radę złośliwą wymyślili: i spiknęli się przeciw świętym twoim.

5.Mówili: Pójdźcie, a wytraćmy je z narodu, a niech nie wspominają więcéj imienia Izraelskiego.

6.Bo się spiknęli jednym umysłem: społu przeciw tobie przymierze postanowili:

7.Namioty Idumejczyków i Izmaelitowie: Moabitowie i Agarenowie:

8.Gebalczycy, i Ammonitowie, i Amalekitowie: cudzoziemcy z obywatelami Tyru.

9.Ale i Assur przyszedł z nimi: przyszli na pomoc synom Lotowym.

10.Uczyń im jako Madyan i Sysarze: jako Jabin u potoku Cysson. [3]

11.Poginęli w Endor: stali się jako gnój na ziemi.

12.Daj hetmany ich, jako Oreb i Zeb i Zebee i Salmana, wszystkie książęta ich: [4]

13.Którzy mówili: Posiądźmy dziedzictwem świątnicę Bożą.

14.Boże mój, połóż je jako koło: i jako ździebło przed wiatrem.

15.Jako ogień, który pali las: i jako płomień, który pali góry.

16.Tak je gonić będziesz nawałnością twoją: i zatrwożysz je w gniewie twoim.

17.Napełnij twarzy ich sromotą: i szukać będą imienia twego, Panie.

18.Niechaj się zawstydzą, i strwożą na wieki wieków: i niech będą pohańbieni, i niech zginą.

19.A niech poznają, że imię tobie Pan: tyś sam Najwyższym na wszystkiéj ziemi.


PSALM LXXXIII.
U Żydów 84.
Znamienita chwała kościoła świętego, i słowa Bożego w tym Psalmie się zamyka. A jako jest przeucieszna rzecz być obywatelem domu Bożego, i jego dobrych rzeczy używać.

1.Na koniec, za prasy, synom Korego, Psalm.

2.Jako miłe przybytki twoje, Panie zastępów: żąda, i ustaje dusza moja do pałaców Pańskich.

3.Serce moje i ciało moje rozweseliły się w Bogu żywym.

4.Bo i wróbel nalazł sobie domek: i synogarlica gniazdo sobie, gdzieby położyła ptaszęta swoje: ołtarze twoje, Panie zastępów, królu mój, i Boże mój.

5.Błogosławieni, którzy mieszkają w domu twoim, Panie: na wieki wieków będą cię chwalić.

6.Błogosławiony mąż, którego ra-

  1. Prov. 24, 11.
  2. Joan. 10, 34.
  3. Sędź. 7, 22.4, 16.4, 24.
  4. Sędź. 7, 25.8, 21.