Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0571

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


15.A ty, Panie, Bóg litościwy i miłościwy, cierpliwy i wielce miłosierny i prawdziwy:

16.Wejrzyj na mię, a zmiłuj się nademną: daj panowanie twoje słudze twemu, a zbaw syna służebnice twojéj.

17.Uczyń zemną znak ku dobremu, aby ujrzeli ci, którzy mię nienawidzą, a byli zawstydzeni, iżeś ty. Panie, ratował mię, i pocieszyłeś mię.


Psalm LXXXVI.

U Żydów 87.
Proroctwo o kościele nowego zakonu, na czem a jako miał być zbudowany.


1.Synom Kore, Psalm pienia.

Fundamenty jego na górach świętych.

2.Miłuje Pan bramy Syon nade wszystkie przybytki Jakób.

3.Sławne rzeczy powiedziano o tobie, miasto Boże.

4.Wspomnię na Rahab, i na Babilon, którzy mię znają: oto cudzoziemcy i Tyr i lud Murzyński, ci tam byli.

5.Izali Syonowi mówić nie będą: Człowiek i człowiek narodził się w nim: a sam je Najwyższy ugruntował.

6.Pan wypowie w pismach narodów i książąt tych, którzy w nim byli.

7.Jako weselących się wszystkich mieszkanie jest w tobie.


Psalm LXXXVII.

U Żydów 88.
Chrystus Pan w osobie służebniczéj modli się, a tak mówi.


1.Pienie Psalmu, synom Kore, na koniec, na Maelecie, ku odpowiadaniu, wyrozumienia Emana Esrahity.

2.Panie, Boże zbawienia mego, we dniem wołał i w nocy przed tobą.

3.Niechaj modlitwa moja przyjdzie przed obliczność twoję: nakłoń ucha twego ku prośbie mojéj.

4.Albowiem dusza moja napełniona jest złem: a żywot mój przybliżył się do piekła.

5.Poczytano mię z stępującymi do dołu; stałem się jako człowiek bez pomocy.

6.Między umarłymi wolny: jako zranieni, którzy śpią w grobiech, na które więcéj nie pamiętasz: i oni z ręki twéj wyrzuceni są.

7.Wsadzili mię w dół głębszy, do ciemności i do cienia śmierci.

8.Zmocnił się gniew twój nademną, i przywiodłeś na mię wszystkie nawałności twoje.

9.Oddaliłeś odemnie znajome moje: uczynili mię obrzydzeniem sobie: jestem podan, i nie wychodziłem.

10.Oczy moje zemdlały dla nędze: wołałem ku tobie, Panie, cały dzień; wyciągałem do ciebie ręce moje.

11.Izali umarłym cuda czynić będziesz? albo lekarze wskrzeszą, i wyznawać ci będą?

12.Izali kto w grobie będzie opowiadał miłosierdzie twoje, i prawdę twoję w zginieniu?

13.Izali poznane będą w ciemnościach cuda twoje, a sprawiedliwość twoja w ziemi zapamiętania?

14.A jam, Panie, wołał ku tobie: a modlitwa moja uprzedzi cię rano.

15.Przeczże, Panie, odrzucasz modlitwę moję, odwracasz oblicze twe odemnie?

16.Jamci jest ubogi, i w pracach od młodości mojéj; a będąc wywyższony, jestem poniżony i zatrwożony.

17.Na mię się przeniosły gniewy twoje: a strachy twoje zatrwożyły mię.

18.Ogarnęły mię cały dzień jako woda, obtoczyły mię społem.

19.Oddaliłeś odemnie przyjaciela i bliskiego, i znajome moje dla nędze.


Psalm LXXXVIII.

U Żydów 89.
W tym Psalmie Prorok wysławia o Panie Jezusie, o miłosierdziu Bożem, o prawdzie, o mocy jego i obietnicach Bożych, o Panie Chrystusie i o inszych dobrodziejstwach nam danych.


1.Wyrozumienia Ethana Esrahitskiego.

2.Miłosierdzia Pańskie na wieki wyśpiewywać będę: od narodu do narodu prawdę twoje usty memi opowiadać będę.

3.Albowiemeś mówił: Miłosierdzie wieczne zbudowane będzie na niebiesiech; prawda twoja będzie w nich zgotowana.

4.Postanowiłem Testament mój wybranym moim; przysiągłem Dawidowi, słudze memu: