Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0552

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


Psalm XLIX.

U Żydów 50.
Zamyka proroctwo o skutecznem kazaniu Pana Chrystusowem, i przyjściu jego dwojakiem, i o skażeniu ofiar starego zakonu.


1.Psalm Asaphowi.

Bóg nad bogi, Pan mówił: i przyzwał ziemię od słońca wschodu aż do zachodu.

2.Z Syonu piękność ozdoby jego.

3.Bóg jawnie przyjdzie, Bóg nasz, a nie będzie milczał: ogień przed oblicznością jego rozpali się, a około niego wicher wielki.

4.Przyzowie nieba z wierzchu, i ziemie, aby rozsądził lud swój.

5.Zgromadźcie mu święte jego, którzy rozrządzają Testament jego w ofiarach.

6.I będą opowiadały niebiosa sprawiedliwość jego, iż Bóg jest sędzią.

7.Słuchaj, ludu mój, a mówić będę: Izraelu, a oświadczęć: Bóg, Bóg twój, ja jestem.

8.Nie będę cię karał z ofiar twoich: a całopalenia twoje są przed oczyma memi zawżdy.

9.Nie będę brał z domu twego cielców, ani z trzód twoich kozłów.

10.Albowiem moje są wszystkie zwierzęta leśne, bydła po górach i woły.

11.Znam wszystkie ptastwa niebieskie: i piękność pola zemną jest.

12.Jeźli będę łaknął, nie będęć mówił; bo mój jest okrąg ziemie, i napełnienie jego.

13.Izali będę jadł mięso wołowe? albo krew kozłową będę pił?

14.Ofiaruj Bogu ofiarę chwały: a oddaj Najwyższemu śluby twoje.

15.A wzywaj mię w dzień utrapienia: wyrwę cię, a czcić mię będziesz.

16.Ale grzesznikowi rzekł Bóg: Czemu ty opowiadasz sprawiedliwości moje, i bierzesz Testament mój w usta twoje?

17.Ano ty masz w nienawiści karność: i zarzuciłeś mowę moję nazad.

18.Jeźliś widział złodzieja, biegałeś z nim, a z cudzołożniki miałeś swój skład.

19.Usta twoje były pełne złości, a język twój plótł zdrady.

20.Siedząc, mawiałeś przeciw bratu twemu: i dawałeś wzgorszenie przeciw synowi matki twojéj.

21.Toś czynił, a milczałem: mniemałeś niesprawiedliwie, że będę tobie podobny: będę cię strofował, i stawię przed oczy twoje.

22.Rozumiejcież to, którzy zapominacie Boga: by kiedy nie porwał, a nie będzie, ktoby wydarł.

23.Ofiara chwały uczci mię: i tam droga, którą mu okażę zbawienie Boże.


Psalm L.

U Żydów 51.
Wzrusza Prorok człowieka grzesznego ku pokucie swym przykładem, w tym Psalmie, który na ten czas mówił Dawid, gdy już był Bethsabeę poznał: a potem do niego Nathan prorok przyszedł.


1..Na koniec, Psalm Dawidowi:

2.Gdy przyszedł do niego prorok Nathan, kiedy był wszedł do Bethsabei. [1]

3.Zmiłuj się nademną, Boże, według wielkiego miłosierdzia twego: a według mnóstwa litości twoich zgładź nieprawość moję.

4.Jeszcze więcéj omyj mię od nieprawości mojéj: i od grzechu mojego oczyść mię.

5.Albowiem ja znam nieprawość moję, i grzech mój jest zawżdy przeciwko mnie.

6.Tobiem samemu zgrzeszył i uczyniłem złość przed tobą, abyś się usprawiedliwił w mowach twoich, a zwyciężył, gdy cię posądzają. [2]

7.Oto bowiem w nieprawościach jestem poczęty: a w grzechach poczęła mię matka moja.

8.Oto bowiem umiłowałeś prawdę: niewiadome i skryte rzeczy mądrości twojéj objawiłeś mi.

9.Pokropisz mię Hyzopem, a będę oczyszczony: omyjesz mię, a będę nad śnieg wybielony. [3]

10.Słuchowi memu dasz radość i wesele: i rozradują się kości poniżone.

11.Odwróć oblicze twoje od grzechów moich: a zgładź wszystkie nieprawości moje.

12.Serce czyste stwórz we mnie, Boże! i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.


  1. 2. Król. 12.
  2. Rzym. 3, 4.
  3. Lev. 14. Num. 19.