Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0136

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


20.A z nimi pokolenie synów Manasse, których hetman był Gamaliel, syn Phadassur.

21.A wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy są policzeni, trzydzieści i dwa tysiące dwieście.

22.W pokoleniu synów Benjamin hetman był Abidan, syn Gedeonów:

23.A wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy popisani są, trzydzieści pięć tysięcy, czterysta.

24.I wszystkich policzonych w obozie Ephraim, sto ośm tysięcy i sto, w hufiech swoich: ci pociągną trzeci.

25.Ku północnéj stronie położyli się obozem synowie Dan, których hetman był Ahiezer, syn Ammisaddai.

26.Wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy są policzeni, sześćdziesiąt dwa tysiące, siedmset.

27.Podle niego rozbili namioty z pokolenia Aser: których hetman był Phegiel, syn Ochran.

28.A wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy policzeni są, czterdzieści tysięcy tysiąc pięćset.

29.Z pokolenia synów Nephtali hetman był Ahira, syn Enan.

30.A wszystko wojsko żołnierzów jego, pięćdziesiąt trzy tysiące, czterysta.

31.Wszystkich policzonych w obozie Dan było sto pięćdziesiąt siedm tysięcy, sześćset: a ostatni pociągną.

32.Ta liczba synów Izraelowych według domów rodzin ich, i według hufów rozdzielonego wojska, po sześćkroć sto tysięcy, trzy tysiące, pięćset, pięćdziesiąt.

33.A Lewitów nie liczono między syny Izraelowymi; tak bowiem był przykazał Pan Mojżeszowi.

34.I uczynili synowie Izraelowi wedle wszystkiego, co był Pan rozkazał. Stanowili się obozem według hufów swoich, i ciągnęli według familii i domów ojców swoich.


Rozdział III.

Lewity Pan ku posłudze swéj kościelnéj na miejsce pierworodnych synów ludu Izraelskiego wezwał, i obrał, i policzyć kazał: książęta im i posługi własne naznaczył.


Te są rodzaje Aarona i Mojżesza w dzień, którego mówił Pan do Mojżesza na górze Synai. [1]

2.A te imiona synów Aaronowych: pierworodny jego Nadab, potem Abiu, i Eleazar, i Ithamar.

3.Te imiona synów Aaronowych, kapłanów, których pomazano, i których ręce napełniono i poświęcono, aby kapłański urząd sprawowali. [2]

4.Nadab bowiem i Abiu pomarli, gdy ofiarowali ogień obcy przed obliczem Pańskiem na puszczy Synai, bez potomstwa: i odprawowali kapłański urząd Eleazar i Ithamar przed Aaronem, ojcem swoim.

5.I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:

6.Przywiedź pokolenie Lewi i postaw przed oczyma Aarona kapłana, aby mu służyli,

7.I strzegli i pilnowali, cokolwiek należy do służby zgromadzenia przed przybytkiem świadectwa.

8.I niech strzegą naczynia przybytkowego, służąc na posłudze jego. I darujesz Lewity

9.Aaronowi i synom jego, którym dani są od synów Izraelowych: a Aarona i syny jego postanowisz nad służbą kapłańską.

10.Obcy, któryby ku posługowaniu przystąpił, umrze.

11.I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:

12.Jam wziął Lewity od synów Izraelowych miasto wszelkiego pierworodnego, otwarzającego żywot między syny Izraelowymi, i będą Lewitowie moi. [3]

13.Bo mój jest każdy pierworodny: odtąd, jakom pobił pierworodne w ziemi Egipskiéj, poświęciłem sobie, cokolwiek się pierwszego rodzi w Izraelu od człowieka aż do bydlęcia, moi są: Ja Pan.

14.I mówił Pan do Mojżesza na puszczy Synai, rzekąc:

15.Policz syny Lewi według domów ojców ich i familii, każdego mężczyznę od jednego miesiąca i wyżéj.

16.Policzył Mojżesz jako Pan przykazał.

17.I nalezieni są synowie Lewi po imionach swych: Gerson i Kaath i Merary. [4]

18.Synowie Gerson: Lebni i Semei.

19.Synowie Kaath: Amram i Jesaar, Hebron i Ozyel.

  1. Exod. 6, 23.
  2. Lev. 10, 2. 1.Par. 24, 2.
  3. Exod. 13, 2. Niż. 8, 16.
  4. Exod. 6, 16.