Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0137

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.20.Synowie Merary: Moholi i Musy.

21.Od Gersona były dwie familie, Lebnicka i Semejska:

22.Których naliczono ludu płci męzkiéj, od jednego miesiąca i wyżéj, siedm tysięcy i pięćset.

23.Ci za przybytkiem kłaść się obozem będą, na zachód słońca,

24.Pod hetmanem Eliasaph, synem Lael.

25.A będą mieć straż w przybytku przymierza.

26.Sam przybytek i przykrycie jego, zasłonę, którą zaciągają przede drzwiami przykrycia przymierza, i opony sieni: oponę téż, którą zawieszają w wejściu sieni przybytku, i cokolwiek do służby ołtarza należy, powrozy przybytkowe i wszystkie statki jego.

27.Ród Kaath będzie miał lud Amramity, i Jesaaryty, i Hebronity, i Ozyelity. Teć są domy Kaathitów, policzone po imionach swoich.

28.Wszystkich rodzaju męzkiego, od jednego księżyca i wyżéj, ośm tysięcy sześćset: będą mieć straży świątnice,

29.I położą się obozem na południową stronę.

30.A hetman ich będzie Elisaphan, syn Ozyel,

31.I będę strzedz skrzynie, i stołu, i lichtarza, ołtarzów i naczynia świątnice, któremi służbę sprawują, i zasłony, i wszelki takowy sprzęt.

32.A hetman hetmanów Lewitskich Eleazar, syn Aarona kapłana, będzie nad strażnikami straży świątnice.

33.A od Merary będą ludowie Moholitowie i Muzytowie, policzeni imionmi swemi:

34.Wszystkich rodzaju męzkiego, od jednego miesiąca i wyżéj, sześć tysięcy, dwieście.

35.Hetman ich Suryel, syn Abihajel: na północnéj stronie obozem się położą.

36.Pod ich strażą będą deszczki przybytkowe, i drążki, i słupy, i podstawki ich, i wszystko, co ku takowéj służbie należy,

37.I słupy sienne wokoło z podstawkami swemi, i kołki z powrozami.

38.Stanowić się obozem będą przed przybytkiem przymierza, to jest, na wschód słońca, Mojżesz i Aaron z syny swymi, trzymając straż świątnice w pośrodku synów Izraelowych: ktokolwiek obcy przystąpi, umrze.

39.Wszystkich Lewitów, które policzyli Mojżesz i Aaron wedle przykazania Pańskiego, według domów ich, rodzaju męzkiego, od miesiąca jednego i wyżéj, było dwadzieścia dwa tysiące.

40.I rzekł Pan do Mojżesza: Policz pierworodne płci męzkiéj z synów Izraelowych, od jednego miesiąca i wyżéj, i będziesz miał summę ich.

41.I weźmiesz mi Lewity miasto wszystkich pierworodnych synów Izraelowych, (Jam jest Pan:) i bydło ich miasto wszego pierworodnego bydła synów Izraelowych.

42.Policzył Mojżesz, jako był Pan przykazał, pierworodne synów Izraelowych.

43.I było mężczyzn wedle imion swych, od miesiąca jednego i wyżéj, dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedmdziesiąt trzéj.

44.I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:

45.Weźmij Lewity miasto pierworodnych synów Izraelowych: i bydło Lewitów miasto bydła ich, i będą moimi Lewitowie: Ja jestem Pan.

46.A w okupie dwu set siedmidziesiąt trzech, którzy przechodzą liczbę Lewitów z pierworodnych synów Izraelowych,

47.Weźmiesz po piąci syklów na każdą głowę wedle wagi świątnice: sykiel ma dwadzieścia pieniędzy.

48.I dasz pieniądze Aaronowi i synom jego, okup tych, którzy są nadzwyż. [1]

49.Wziął tedy Mojżesz pieniądze tych, którzy byli nadzwyż, i które odkupili od Lewitów.

50.Za pierworodne synów Izraelowych, tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć syklów, wedle wagi świątnice.

51.I dał je Aaronowi i synom jego, według słowa, które mu był Pan przykazał.


  1. Exod. 30, 14. Lev. 27, 25. Eze. 43, 12.