Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0135

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.41.Czterdzieści tysięcy i tysiąc pięć set.

42.Z synów Nephthali, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są imieniem każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli wychodzić na wojnę:

43.Pięćdziesiąt trzy tysiące cztery sta.

44.Ci są, które policzyli Mojżesz i Aaron, i dwanąście książąt Izraelskich, każdego według domów rodzajów ich.

45.I była wszystka summa synów Izraelowych według domów, i familii ich, od dwudziestego roku i wyżéj, którzy mogli wychodzić na wojnę:

46.Po sześćkroć sto tysięcy i trzy tysiące mężów, pięć set i pięćdziesiąt.

47.Lecz Lewitów w pokoleniu familii swoich nie liczono z nimi.

48.I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:

49.Pokolenia Lewi nie licz, i nie położysz summy ich z synmi Izraelowymi:

50.Ale je postanów nad przybytkiem świadectwa, i wszystkiem naczyniem jego, i cokolwiek ku Ceremoniom należy. Ci nosić będą przybytek, i wszystko naczynie jego; i będą w posługowaniu, i wokoło przybytku obozem się położą.

51.Gdy będziecie mieć ciągnąć, Lewitowie przybytek składać będą: a gdy się obozem położycie, postawią: a ktoby obcy przystąpił, zabit będzie.

52.A synowie Izraelowi będą stać obozem, każdy wedle hufców i pułków i wojsk swoich.

53.A Lewitowie wkoło przybytku namioty rozbijać będą, aby nie przyszedł gniew na zgromadzenie synów Izraelowych, i będą czuć na straży przybytku świadectwa.

54.Uczynili tedy synowie Izraelowi wedle wszystkiego, co był przykazał Pan Mojżeszowi.


Rozdział II.

Które pokolenie na któréj stronie świata miało położyć obóz swój przy Przybytku świadectwa, wyliczywszy wszystkie książęta, opisuje.


I mówił Pan do Mojżesza i Aarona, rzekąc:

2.Każdy wedle hufców, znaków i chorągwi, i domów rodzin swoich, obozem się położą synowie Izraelowi wokoło przybytku przymierza.

3.Na wschód słońca Judas rozbije namioty, według hufców wojska swojego: a będzie hetmanem synów jego Naasson, syn Aminadab.

4.A wszystka summa ludu wojennego z pokolenia jego, siedmdziesiąt i cztery tysiące i sześć set.

5.Podle niego położyli się obozem pokolenie Issachar, którego hetman był Nathanael, syn Suar:

6.A wszystek poczet żołnierzów jego, pięćdziesiąt cztery tysiące cztery sta.

7.W pokoleniu Zabulon hetmanem był Eliab, syn Helon.

8.Wszystko z pokolenia jego wojsko żołnierzów, pięćdziesiąt siedm tysięcy cztery sta.

9.Wszystkich, których w obozie Judy naliczono, było sto ośmdziesiąt sześć tysięcy cztery sta: a wedle hufców swoich pierwsi wynidą.

10.W obozie synów Ruben ku południowéj stronie, hetmanem będzie Elisur, syn Sedeur.

11.A wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy są policzeni, czterdzieści sześć tysięcy pięć set.

12.Podle niego obozem się położyli z pokolenia Symeon, których hetman był Salamiel, syn Surysaddai:

13.A wszystko wojsko żołnierstwa jego, które policzono, pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta.

14.W pokoleniu Gad hetmanem był Eliazaph, syn Duel:

15.A wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy są policzeni, czterdzieści pięć tysięcy, sześć set, pięćdziesiąt.

16.Wszystkich popisanych w obozie Ruben, sto pięćdziesiąt tysięcy, tysiąc, cztery sta, pięćdziesiąt w hufiech swoich: we wtórym rzędzie pociągną.

17.A podniosą przybytek świadectwa według urzędów Lewitów i hufców ich: jako podniesion będzie tak téż i złożon, każdy wedle miejsc i porządków swoich ciągnąć będzie.

18.Ku zachodniéj stronie będzie obóz synów Ephraim, których hetman był Elisama, syn Ammiud:

19.Wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy są policzeni, czterdzieści tysięcy pięćset.