Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0059

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  większy nadeń, i nasienie jego rozmnoży się w narody.

  20.I błogosławił im czasu onego, mówiąc: W tobie będzie błogosławion Izrael, i będą mówić: Niech ci uczyni Bóg jako Ephraimowi, i jako Manassesowi. I postawił Ephraima przed Manassesem,

  21.I rzekł do Józepha, syna swego: Oto ja umieram, a będzie Bóg z wami, i przywróci was do ziemie ojców waszych.

  22.Daję tobie część jednę mimo bracią twoję, którąm wziął z ręki Amorrejczyka mieczem i łukiem moim. [1]


  ROZDZIAŁ XLIX.
  Jakób synom swym z osobna błogosławiąc, przyszłe téż rzeczy przepowiadając, naznaczywszy miejsce pogrzebu swego, umarł.

  A Jakób zezwał syny swe y rzekł im: Zbierzcie sie, abym oznajmił, co ma przyjść na was we dni ostatnie. [2]

  2.Zbierzcie się, a słuchajcie synowie Jakóbowi, słuchajcie Izraela, ojca waszego.

  3.Ruben, pierworodny mój, tyś siła moja i początek boleści mojéj, pierwszy w darzech, większy w rozkazowaniu.

  4.Wylałeś jako woda: nie rość; boś wstąpił na łoże ojca twego, i splugawiłeś pościel jego. [3]

  5.Symeon i Lewi bracia, naczynia nieprawości walczące.

  6.W radę ich niechaj nie wchodzi dusza moja, a w zborze ich niechaj nie będzie sława moja; bo w zapalczywości swéj zabili męża, a w swéj woli podkopali mur. [4]

  7.Przeklęta zapalczywość ich, iż uporna: a gniew ich, iż niezmiękczony. Rozłączę je w Jakóbie, i rozproszę je w Izraelu. [5]

  8.Judo, ciebie chwalić będą bracia twoi: ręka twoja na szyjach nieprzyjaciół twoich, kłaniać ci się będą synowie ojca twego.

  9.Szczenię lwie Juda: do łupu, synu mój, wstąpiłeś: odpoczywając ległeś jako lew, i jako lwica: któż go wzbudzi? [6]

  10.Nie będzie odjęty sceptr od Judy, ani wódz z biódr jego, aż przyjdzie, który ma być posłan, a on będzie oczekawaniem narodów.

  11.Przywiązując do winnice źrebię swoje, a do winnéj macice, o synu mój, oślicę swoję: omyje w winie szatę swoję, a we krwi jagód winnych płaszcz swój.

  12.Cudniejsze są oczy jego niż wino, a zęby jego bielsze niż mleko.

  13.Zabulon na brzegu morskim mieszkać będzie: i na staniu okrętów, dosięgając aż do Sydonu.

  14.Issachar osieł mocny, leżący między granicami.

  15.Upatrzył pokój, że jest dobry, i ziemię, że bardzo dobra: i podłożył ramię swoje ku noszeniu, i został podatkom służący.

  16.Dan sądzić będzie lud swój, jako i inne pokolenie w Izraelu.

  17.Niech będzie Dan wężem na drodze, źmiją na ścieżce, kąsając kopyta końskie, aby spadł jeździec jego nazad.

  18.Zbawienia twego będę czekał, Panie.

  19.Gad przepasany będzie walczył przed nim: a on przepasany będzie pozad.

  20.Asser, tłusty chleb jego, i będzie dawał rozkoszy królom.

  21.Nephtali jeleń wypuszczony, i dając wymowę piękności.

  22.Syn przyrastający Józeph, syn przyrastający i śliczny na wejrzeniu: córki przebiegały się na murze.

  23.Ale rozjątrzyli go, i swarzyli się, i zajrzeli mu, mający strzały.

  24.Usiadł w mocnem łuk jego, i rozwiązane są związki ramion i rąk jego, przez ręce mocnego Jakóbowego: ztamtąd wyszedł pasterz, kamień Izraelski.

  25.Bóg ojca twego będzie pomocnikiem twoim, a wszechmogący będzieć błogosławił błogosławieństwy niebieskiemi zwierzchu, błogosławieństwy przepaści leżącéj na dole, błogosławieństwy piersi i żywota.

  26.Błogosławieństwa ojca twego zmocnione są błogosławieństwy ojców jego: ażby przyszło pożądanie pagórków wiecznych: niechaj będą na głowie Józephowéj, i na ciemieniu Nazarejczyka między bracią swoją.

  27.Benjamin wilk drapieżny, rano

  1. Jos. 15, 7.16, 1. Jos. 24, 1
  2. Deut. 33, 1.
  3. Wyżéj 35, 22. 1. Par. 5, 1.
  4. Wyżéj 34, 25.
  5. Jos. 19, 1. - 21, 6.
  6. 1.Par. 5, 2. Matth. 2,6. Ioan. 1, 45.