Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberyi

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Autor Agaton Giller
Tytuł Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberyi
Wydawca F.A. Brockhaus
Data wyd. 1867
Miejsce wyd. Lipsk
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron


OPISANIE


ZABAJKALSKIEJ KRAINY

W SYBERYI

PRZEZ

AGATONA GILLERA.

TOM PIERWSZY.LIPSK:
F. A. BROCKHAUS.


1867.SPIS RZECZY ZAWARTYCH W TOMIE I.


Strona
Dedykacya  ............ V
Przedmowa  ............ VII
Część I. Wstęp. Nerczyński powiat ............ 3
ROZDZIAŁ I. Granice powiatu. Położenie geograficzne. Przestrzeń. Góry. Roślinność na Czokondo. Dauryjskie góry. Stepy onońskie. Słone jeziora. Jezioro borzińskie. — Rzeki. — Osady znaczniejsze. — Statystyka ludności wiejskiej. Statystyka ludności kozackiej. — Charakterystyka Polaków, kozaków i stanowisko Polaków w ogóle za Bajkałem i ich tutaj cywilizacyjne działanie. Siły zbrojne w wschodniej Syberyi  ............ 5
ROZDZIAŁ II. Jabłonowe góry i przeprawa przez nie. Spotkanie kupca waryata na stacyi. Dolina Ingody. Małorusini nad Ingodą. Ich pochodzenie i charakter. Wygnańcy polityczni nad Ingodą. Syberyacy polskiego pochodzenia. Opinia o małżeństwach mieszanych. — Dochody urzędników gminnych i sprawy we wsiach. — Stan szkół gminnych w Dauryi. — Jezioro Kinon. — Założenie Czyty. Murawiew Amurski. — Ludność i opisanie Czyty. — Składki pani Rakowskiej na kościół katolicki. — Władze w Czycie. — Urzędnicy i oficerowie Polacy. — Listy wygnańców politycznych. — Urzędnicy. — Żydzi w Czycie. — Zapusty, kobiety, życie umysłowe, szlachta zagonowa w Czycie. — Onufry Grądzki. — Religia. — Garnizon. — Zmarli Polacy w Czycie. — Dekabryści. — Wyjazd jenerała Zapolskiego. — Robactwo noszące nazwiska austryaków i prusaków. — Szarzy politycy. — Policya za Bajkałem. — Malowniczość okolic Czyty — wieś Wierch Czyta i polscy wygnańcy w niej zamieszkali. — Projekt kolei żelaznej .... 25
ROZDZIAŁ III. Atamanka. — Wieczór nad Ingodą. — Żegluga Ingodą. — Brzegi Ingody. — Wieś Aleksandrowsk i kwaterunek żołnierzy. — Trakt onoński. — Wody mineralne w onońskiej prowincyi. — Starszy w komendzie. — Pieśni żołnierskie. — Kajdałowa. — Książęta Gantimury. — Tunguzi Gantimurowscy i ostatni z Sachałtujew. — Mgły, chmury i obłoki. — Charakterystyka kilku z moich towarzyszy żeglugi. — Żmija i rekrut Tatarzyn. — Echo. — Pomoc w żniwach. — Ptaki nad Ingodą i Szyłką. — Rekrut dezerter i manifest łaski. — Śpiewy ptaków. — Ujście Ononu i Ingody. — Brzegi Szyłki. — Przybycie do Nerczyńska  ............ 61
ROZDZIAŁ IV. Położenie Nerczyńska. — Rzeka Nercza. — Historya Nerczyńska. — Statystyka Nerczyńska. — Baty na grobie. — Protojerej. — Kupcy. — Botanicy. — Szkoły. — Cmentarze. — Partya aresztantów i dwaj z Polski młodzieńcy. — Polacy zmarli w Nerczyńsku. — Góry. — Barszczówka. — Jeszcze wody mineralne. — Kupcy Kandyńscy. — Jesień i piękność natury bez historyi człowieka. — Stretieńsk. — Zdegradowany oficer. — Powrót kozaka z koronacyi. — Charakterystyka Moskali. — Poszukiwanie J. Franklina w Syberyi. — Kozacy biją oficerów liniowych  ............ 92
ROZDZIAŁ V. Położenie Szyłkińskiego Zawodu. Domy Syberyaków. Drogi w Dauryi. Zima. Wpływ zimy. — Ubranie zimowe. — Zawieruchy śnieżne. — Wiosna. — Pożary puszcz. — Ikar syberyjski. — Dolina czałbuczyńska. — Włóczęgi. — Huta szklanna i wynalazki Hilarego Webera. — Polacy zmarli w Szyłce. — Użytki z kory brzozowej. — Natura budzi tęsknotę. — Góry jako miejsca modlitw. — Samobójstwa. — Klimat Dauryi. — Jazwa syberyjska. — Święta dziewic. — Ekateriński rudnik i szyłkińskie kopalnie srebra. — Ujśćkara. Zabójstwo. — Zielone Świątki. — Kobiety w Dauryi. — Wygnańcy polityczni w Szyłce  ..... 122
ROZDZIAŁ VI. Stan powietrza i rolnictwo. Robotnik w Dauryi. — Charakter Syberyaków. — Pielgrzymka kozaka do Petersburga. — Sprzedanie byczka. — Służący kapitana. — Wychowanie dzieci. — Partya w drodze do kopalni. — Wolter-szlachcic w łachmanach i jego historya. — Maruszka kozak uralski. — Bunt Pugaczewa i charakterystyka tego rewolucyonisty  .......... 154
ROZDZIAŁ VII. Wyjazd z Szyłki. — Podróż po nad brzegiem. — Dolina Kary. — Górnicy zwani służitiele i kopalnie złota w Karze. — Katorżni. — Przymusowe roboty albo katorga. — Zbrodnie w katordze. — Śmierć Kotowskiego. — Zbiegi i postępowanie z zesłanymi. — Spisek katorżnych. — Urzędnicy, administracya i sądownictwo górnicze. — Naczelnicy górnictwa. — Tatarinow i jego lustracya wygnańców politycznych. — Naryszkin. — Barbotte de Marny. — Mielekin. — Konfederaci barscy. — Towarzyskość i wieczorek w Karze. — Niższa Kara. — Msza katolicka. — Wspomnienie Ksawerego Szokalskiego. — Historya Pawła Rożańskiego i jeńcy polscy. — Średnia Kara. — Tolerancya religijna schizmatyków, podróże księdza i liczba katolików. — Ilość złota w Karze. — Łunżanki. — Jakób Panasiuk i wspomnienie Michała Wołłowicza. — Klimat w Karze  ............ 171
ROZDZIAŁ VIII. Jazda bykami. — Rozmowa z Mołdawianinem i kilka słów o jego ojczyznie. — Formalności uwalniające z katorgi. — Nocleg w budzie. — Polowanie policyanta. — Ucieczka Polaków z Aleksandrowska, ksiądz Boguński i jego śmierć. — Oroczoni, ich mieszkania, fizyonomia, ubiór, język, śpiewy, tańce, stan natury, pokarmy i moralne przymioty. — Ich gościnność, pojęcie dobrego i złego, śmiertelność, sposób chowania i rodzenie, gospodarstwo i zajęcia Oroczonów. — Granice Oroczonii. — Gdzie się zaczyna historya. — Podatki, rzetelność, jarmarki i władze Oroczonów. — Dolina Szałdemaru. — Bartłomiej Biernacki. — Góra Golec Naczynski. — Kułtuma. — Kopalnie. — Górnicy. — Wygnańcy polscy w Kułtumie. — Folwark wygnańców. — Cmentarz wygnańców. Teorbanista, stodoła w Błoniu, S. Marciejewski. — Podatki kozaków pieszych. — Bogdat. — Picie herbaty. — Dolina Urowu. — Ubranie kozaków. — Droga do Nerczyńskiego Zawodu.... 211
ROZDZIAŁ IV[1]. Położenie Wielkiego Nerczyńskiego Zawodu. — Przemysł, rękodzieła i handel Dauryi. — Wygnańcy polscy w Nerczyńskim Zawodzie. — Biblioteka, kasa, kaplica wygnańców. — Panie Grocholska, Sobańska i Bołzanowska. — Panie Więckowska, Brynkowa i Podlewska. — Niemieckie gazety. — Cmentarz wygnańców w Zawodzie i wspomnienie Malczewskiego, Migurskiej, Wężyka, Klopflajsza i innych zmarłych. — Deportowani Tatarzy i Czerkiesi. — Tolerancya w Syberyi i w Moskwie. — Wygnańcy moskiewscy. — Uczeni opisujący Dauryę. — Obserwatoryum magnetyczne. — Szkoły górnicze. — Ile rocznie kradną urzędnicy w Moskwie? — Skłonność do uczt. — Statystyka ludności górniczej. — Okoliczne kopalnie. — Temperatura  ........ 250
OPISANIE


ZABAJKALSKIEJ KRAINY

W SYBERYI

PRZEZ

AGATONA GILLERA.

TOM DRUGI.LIPSK:
F. A. BROCKHAUS.


1867.


  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – IX.