Byłem ja wojaczkiem

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Byłem ja wojaczkiem
Podtytuł 40. z p. Rybnickiego.
Rozdział Pieśni wojackie
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

40.
z p. Rybnickiego.
 
\relative d' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key d \major
\time 3/4
\autoBeamOff
fis4 a a |fis a a | \slashedGrace a8 fis'4 fis4. e8 | d4 cis e | e, g g 
\break
e g g | \slashedGrace g8 e'4 e4. d8 | cis4 b a | fis8 [(g)] a4-> r4 | fis'8 [(g)] a4. (d,8) |
\break
d4 cis cis |e8 [(fis)] g4. cis,8 | d4 r4 r4
\bar "|."
}
\addlyrics {
By -- łem ja wo -- jacz -- kiem
trzy mi -- le za Pra -- giem,
wy -- gna -- łem Fran -- cu -- za
ze swo -- ją ar -- ma -- tą, hol -- la, hol -- la, la la la, ho  -- ho la la.
}
\midi {
\tempo 4 = 120 
}

Byłem ja wojaczkiem
Trzy mile za Pragiem:[1]
Wygnałem Francuza
Ze swoją armatą.

Cóż tam masz, dziéweczko,
Cóż tam masz za pasy,
Zielone harasy,[2]
Czerwone hałtłasy?


Moje pocieszenie
Modre oczy macie,
A ja was się boję
Że mię okłamacie.

Nie bój się, dziéweczko,
Mego okłamania:
Nie dałby nam Pan Bóg
Żadneg’ pożegnania.

Żadne pożegnanie
Na naszym stateczku,
Iżem ja okłamał
Chudobną dziéweczkę.

Chudobna dziéweczka
Nic inszego nie ma
Jak swoją poczciwość,
Gdy ją sobie chowa.
  1. Zamiast: Pragą.
  2. Haras, aras, rasa, rasza: gatunek lekkiéj materyjki wełnianéj.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.