Biblia Wujka (1923)/Treny 3

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Poniżej znajdują się Treny podzielone na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Lamentacje (treny) Jeremiasza

1 - 2 - 3 - 4 - 5


ROZDZIAŁ III.

ALEPH. Jam mąż widzący ubóstwo moje w rózdze zagniewania jego.

Aleph. Zaprowadził mię i zawiódł do ciemności, a nie do światłości.

Aleph. Tylko się na mię obrócił, i obraca rękę swą przez wszystek dzień.

BETH. Starą uczynił skórę moję i ciało moje, połamał kości moje.

Beth. Obudował około mnie, i ogarnął mię żółcią i pracą.

Beth. W ciemnościach posadził mię, jako umarłe wieczne.

GIMEL. Obudował przeciwko mnie, żebych nie wyszedł, obciążył okowy moje.

Gimel. Ale i gdy wołać będę i prosić, odrzuci modlitwę moję.

Gimel. Zagrodził drogi moje kamieniem kwadratowym, ścieżki moje wywrócił.

10 DALETH. Stał mi się niedźwiedziem zasadzonym, lwem na skrytych miejscach.

11 Daleth. Ścieżki moje wywrócił i połamał mię, uczynił mię spustoszoną.

12 Daleth. Wyciągnął łuk swój i postawił mię jako cel strzale.

13 HE. Wystrzelił w nerki moje, córki sajdaka swego.

14 He. Stałem się naśmiewiskiem wszystkiemu ludowi memu, pieśnią ich przez wszystek dzień.

15 He. Napełnił mię gorzkościami, opoił mię piołunem.

16 VAU. I połamał do jednego zęby moje, nakarmił mię popiołem.

17 Vau. I odepchniona jest od pokoju dusza moja, zapomniałem dobra.

18 Vau. I rzekłem: Zginął koniec mój i nadzieja moja od Pana.

19 ZAJIN, Wspomnij na ubóstwo i na przestępstwa moje, na piołun i na żółć.

20 Zajin. Pamięcią pomnieć będę, i uschnie we mnie dusza moja.

21 Zajin. To wspominając w sercu mojem, dlatego nadzieję mieć będę.

22 CHETH. Miłosierdzia Pańskie, żeśmy nie zniszczeli; bo nie ustały litości jego.

23 Cheth. Nowe rano, wielka jest wiara twoja.

24 Cheth. Działem moim Pan, rzekła dusza moja, dlatego nań czekać będę.

25 TETH. Dobry jest Pan nadzieję mającym w nim, duszy szukającéj go.

26 Teth. Dobrze jest czekać z milczeniem zbawienia Bożego.

27 Teth. Dobrze jest mężowi, gdy nosi jarzmo od młodości swojéj.

28 JOD. Siędzie sam a milczeć będzie; bo poniósł na sobie.

29 Jod. Położy w prochu usta swe, owaby była nadzieja.

30 Jod. Nadstawi bijącemu go czeluści, nasycon będzie urągania.

31 KAPH. Bo nie odrzuci Pan na wieki.

32 Kaph. Bo jeźli odrzucił, i zmiłuje się według mnóstwa miłosierdzia swego.

33 Kaph. Bo nie uniżył z serca swego i odrzucił syny człowiecze.

34 LAMED. Aby ztarł pod nogami swemi wszystkie więźnie ziemskie:

35 Lamed. Aby nachylił sądu męża przed obliczem Najwyższego:

36 Lamed. Aby wywrócił człowieka w sądzie jego, Pan nie wiedział.

37 MEM. Któż to jest, który rzekł, aby się stało, gdy Pan nie rozkazał? [1]

38 Mem. Z ust Najwyższego nie wynidą ani złe ani dobre?

39 Mem. Cóż szemrał człowiek żywy, mąż za grzechy swoje?

40 NUN. Dowiadujmy się dróg naszych, a szukajmy i nawróćmy się do Pana.

41 Nun. Podnieśmy serca nasze z rękoma do Pana w niebo.

42 Nun. Myśmy nieprawie czynili i ku gniewuśmy pobudzali: przetoś ty nieuproszony.

43 SAMECH. Nakryłeś w zapalczywości i ubiłeś nas, pobiłeś, a nie zfolgowałeś.

44 Samech. Zastawiłeś się obłokiem, aby nie przeszła modlitwa.

45 Samech. Wykorzenieniem i odrzuceniem uczyniłeś mię w pośrodku narodów.

46 PE. Otworzyli na nas usta swe wszyscy nieprzyjaciele.

47 Pe. Strachem i sidłem stało się nam proroctwo i skruszeniem.

48 Pe. Rozdziały wód wypuściło oko moje nad ztarciem córki ludu mego.

49 AJIN. Oko moje utrapione jest a nie umilkło, przeto że niemasz odpoczynienia:

50 Ajin. Ażby pojrzał a ujrzał Pan z nieba.

51 Ajin. Oko moje złupiło duszę moję dla wszystkich córek miasta mego.

52 CADE. Łowem ułowili mię jako ptaka nieprzyjaciele moi darmo.

53 Cade. Wpadł w dół żywot mój, i przyłożyli mię kamieniem.

54 Cade. Zabrały wody nad głową moją, rzekłem. Zginąłem.

55 KOPH. Wzywałem imienia twego, Panie! z dołu ostatniego.

56 Koph. Głos mój usłyszałeś: nie odwracaj ucha twego od wzdychania i od wołania mego.

57 Koph. Przybliżyłeś się w dzień, kiedym cię wzywał, rzekłeś: Nie bój się.

58 RESZ, Osądziłeś, Panie! sprawę duszy mojéj, odkupicielu żywota mego.

59 Resz. Widziałeś, Panie! nieprawość ich przeciwko mnie, osądź sąd mój.

60 Resz. Widziałeś wszystkę zapalczywość i wszystkie myśli ich przeciwko mnie.

61 SZYN. Usłyszałeś urąganie ich, Panie! wszystkie myśli ich przeciwko mnie:

62 Szyn. Wargi powstawających na mię i świegotania ich przeciw mnie wszystek dzień.

63 Szyn. Siadanie ich i wstawanie ich obejrzyj: jamci jest pieśnią ich.

64 TAU. Oddasz im zapłatę, Panie! według uczynków rąk ich.

65 Tau. Dasz im tarczą serca pracą twoję.

66 Tau. Gonić będziesz w zapalczywości, a skruszysz je pod niebem, Panie!

Przypisy