Biblia Gdańska/Pierwsza Księga Kronik 25

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


1 Krn 25[edytuj]

1 I odłączył Dawid i hetmani wojska na posługiwanie synów Asafowych i Hemanowych, i Jedytunowych, którzy prorokowali przy cytrach, i przy harfach, i przy cymbałach. A była liczba ich, to jest mążów pracujących w usłudze swej:
2 Z synów Asafowych: Zachur, i Józef, i Natanijasz, i Asarela. Synowie Asafowi byli pod ręką Asafową, który prorokował na rozkazanie królewskie.
3 Z Jedytuna: Synowie Jedytunowi: Godolijasz, i Zery, i Jesajasz, Hasabijasz, i Matytyjasz, i Symej, sześć, pod ręką ojca ich Jedytuna, który prorokował przy harfie, wyznawając i chwaląc Pana.
4 Z Hemana: Synowie Hemanowi: Bukkijasz, Matanijasz, Husyjel, Zebuel, i Jerymot, Chananijasz, Chanani, Eliata, Gieddalty, i Romantyjeser, i Jasbekassa, Malloty, Hotyr, Machazyjot.
5 Ci wszyscy byli synowie Hemana, widzącego królewskiego w słowach Bożych, ku wywyższeniu rogu: bo dał Bóg czternaście synów Hemanowych, i trzy córki.
6 Ci wszyscy byli pod sprawą ojca swego przy śpiewaniu w domu Pańskim na cymbałach, na lutniach, i na cytrach ku służbie w domu Bożym, jako rozkazał król, i Asaf, Jedytun, i Heman.
7 A był poczet ich z braci ich, którzy byli ćwiczonymi w pieśniach Pańskich, wszystkich mistrzów dwieście ośmdziesiąt i ośm.
8 I miotali losy, straż przeciwko straży, tak mały jako i wielki, tak mistrz jako i uczeń.
9 I padł los pierwszy w domu Asafowym na Józefa; na Godolijasza wtóry, z braćmi jego i z synami jego, których było dwanaście.
10 Na Zachura trzeci, na synów jego i na braci jego dwanaście.
11 Czwarty na Isrego, na synów jego i na braci jego dwanaście.
12 Piąty na Natanijasza, na synów jego i na braci jego dwanaście.
13 Szósty na Bukkijasza, na synów jego i na braci jego dwanaście.
14 Siódmy na Jesarela, na synów jego i na braci jego dwanaście.
15 Osmy na Jesajasza, na synów jego i na braci jego dwanaście.
16 Dziewiąty na Matanijasza, na synów jego i na braci jego dwanaście.
17 Dziesiąty na Symejasza, na synów jego i na braci jego dwanaście.
18 Jedenasty na Asarela, na synów jego i na braci jego dwanaście.
19 Dwunasty na Hasabijasza, na synów jego i na braci jego dwanaście.
20 Trzynasty na Subajela, na synów jego i na braci jego dwanaście.
21 Czternasty na Matytyjasza, na synów jego i na braci jego dwanaście.
22 Piętnasty na Jerymota, na synów jego i na braci jego dwanaście.
23 Szesnasty na Chananijasza, na synów jego i na braci jego dwanaście.
24 Siedemnasty na Jesbekassa, na synów jego i na braci jego dwanaście.
25 Ośmnasty na Chananijego, na synów jego i na braci jego dwanaście.
26 Dziewiętnasty na Mallotego, na synów jego i na braci jego dwanaście.
27 Dwudziesty na Elijata, na synów jego i na braci jego dwanaście.
28 Dwudziesty i pierwszy na Hotyra, na synów jego i na braci jego dwanaście.
29 Dwudziesty i wtóry na Gieddaltego, na synów jego i na braci jego dwanaście.
30 Dwudziesty i trzeci na Machazyjota, na synów jego i na braci jego dwanaście.
31 Dwudziesty i czwarty na Romantyjesera, na synów jego i na braci jego dwanaście.
   góra strony


 1 Krn 24 1 Krn 25 1 Krn 26