Biblia Gdańska/Pierwsza Księga Kronik 24

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


1 Krn 24[edytuj]

1 A synowie Aaronowi tym sposobem rozdzieleni byli: Synowie Aaronowi byli Nedab i Abiju, Eleazar i Itamar;
2 Ale iż Nadab i Abiju umarli przed obliczem ojca swego, a synów nie mieli: przetoż odprawowali urząd kapłański Eleazar i Itamar.
3 I podzielił ich Dawid, to jest Sadoka z synów Eleazarowych, i Achimelecha z synów Itamarrowych, według urzędu ich w usługach ich.
4 I znalazło się synów Eleazarowych więcej przedniejszych mężów, niż synów Itamarowych, gdy ich podzielił. Z synów Eleazarowych było przedniejszych według domów ojcowskich szesnaście; ale synów Itamarowych według domów ojcowskich ośm.
5 A rozdzieleni są losem jedni od drugich; bo byli przełożonymi nad świątnicą, i przedniejszymi przed Bogiem, tak z synów Eleazarowych, jako i z synów Itamarowych.
6 A popisał ich Senejasz, syn Natanaelowy, pisarz, z pokolenia Lewiego, przed królem i psiążętami, i przed Sadokiem kapłanem, i Achimelechem, synem Abijatarowym, i przedniejszymi z domów ojcowskich, kapłanów i Lewitów; a naznaczono jeden dom ojcowsk i Eleazarowi, a drugi naznaczono Itamarowi.
7 I padł los pierwszy na Jehojaryba, na Jedajasza wtóry;
8 Na Haryma trzeci, na Seoryma czwarty;
9 Na Malchyjasza piąty, na Mijamana szósty;
10 Na Akkosa siódmy, na Abijasza ósmy;
11 Na Jesuego dziewiąty, na Sechenijasza dziesiąty;
12 Na Eliasyba jedenasty, na Jakima dwunasty;
13 Na Huppa trzynasty, na Jesebaba czternasty
14 (Na Bilgę piętnasty, na Immera szesnasty;
15 Na Chezyra siedmnasty, na Happisesa ośmnasty;
16 Na Petachyjasza dziewiętnasty, na Ezechyjela dwudziesty;
17 Na Jachyna dwudziesty i pierwszy, na Gamuela dwudziesty i wtóry;
18 Na Delajasza dwudziesty i trzeci, na Maazyjasza dwudziesty i czwarty.
19 Cić są sporządzeni w posługiwaniu swojem, aby wchodzili do domu Pańskiego w przemianach swych, jako zwykli pod rządem Aarona, ojca ich, jako mu był rozkazał Pan, Bóg Izraelski.
20 A z synów Lewiego, którzy byli pozostali z synów Amramowych, Subajel; z synów Subajelowych Jechdejasz.
21 Z Rechabijasza, z synów Rechabijaszowych był przednjiejszy Jesyjasz.
22 Z Isaary Salomit, z synów Salomitowych Jachat.
23 A synowie Jeryjaszowi: Amaryjasz wtóry, Jehazylej trzeci, Jekmaan czwarty.
24 Synowie Husyjelowi Micha; z synów Michy Samir.
25 Brat Michasowy Jesyjasz; z synów Jesyjaszowych Zacharyjasz.
26 Synowie Merarego: Maheli i Musy: synowie Jahasyjaszowi Beno.
27 Sunowie Merarego z Jahasyjasza: Beno, i Soam, i Zachur, i Hybry.
28 Z Mahalego Eleazar, który nie miał synów.
29 Z Cysa, synowie Cysowi Jerahmeel.
30 A synowie Musy: Maheli i Eder, i Jerymot. Cić byli synowie Lewitów według domów ojców ich.
31 I ci też miotali losy naprzeciwko braci swoich, synom Aaronowym, przed Dawidem królem, i Sadokiem, i Achimelechem, i przedniejszymi domów ojcowskich, z kapłanów i Lewitów, z domów ojcowskich, każdy przedniejszy przeciwko bratu swemu młodszemu.
   góra strony


 1 Krn 23 1 Krn 24 1 Krn 25