Biblia Gdańska/Księgi Iozuego 12

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Stary Testament - Księgi Iozuego

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24


ROZDZIAŁ XII.
I. Imiona Królów, których Izraelczycy za Moyżesza 1 — 6. II. a potym za Iozuego pobili, i ich ziemię osiedli, tak na téy, iako i na onéy stronie Iordanu.

A cić są Królowie ziemi, które pobili synowie Izraelscy, i posiedli ziemię ich za Iordanem ku wschodu słońca, od potoku Arnon aż do góry Hermon, i wszystkę równinę ku wschodu słońca:
2. Sehon, Król Amorreyski, który mieszkał w Hesebon, a panował od Aroer, które[1] leży nad brzegiem potoku Arnon, i od połowy tegoż potoku, i połowy Galaadu aż do potoku Iakub, gdzie są granice synów Ammonowych;
3. A od równin aż do morza[2] Cyneroth na wschód słońca, i aż do morza pustyni, do morza słonego na wschód, idąc ku Betsemot, i od południa pod górę Fasga.
4. I granice Oga, Króla Bazańskiego, który był pozostał z Refaimów, a mieszkał w Astarot i w Edréy.
5. Który téż panował na górze Hermon, i w Selecha, i we wszystkim Basan, aż do granic Gessurytów, i Mabachatytów, i nad połową Galaad ku granicy Sehona, Króla Hesebońskiego.
6. Moyżesz, sługa Pański, i synowie Izraelscy, pobili ie; i podał tę ziemię Moyżesz, sługa Pański, w dziedzictwo Rubenitom, i Gadytom, i połowie pokolenia Manasesowego.[3]
II. 7. Ci téż są Królowie ziemi, które pobił Iozue, i synowie Izraelscy za Iordanem na zachód słońca, od[4] Baalgad na polu Libańskiém, i aż do góry Halak, która idzie ku Seyr, którą podał Iozue pokoleniom Izraelskim w dziedzictwo według działu ich.
8. Na górach, i na równinach, i w polach, i w niżynach, i na puszczy, i na południe ziemi Hetteyczyka, Amorreyczyka, i Chananeyczyka, Ferezeyczyka, Heweyczyka, i Iebuzeyczyka.
9. Król Ierycha ieden; Król Hay, które iest w bok Bethel, ieden.
10. Król Ieruzalem ieden; Król Hebron ieden.
11. Król Ierymoth ieden; Król Lachys ieden.
12. Król Heglon ieden; Król Gazer ieden.
13. Król[5] Gabir ieden; Król Gader ieden.
14. Król Horma ieden; Król Hered ieden.
15. Król Lebni ieden; Król Adullam ieden.
16. Król Maceda ieden; Król Bethel ieden.
17. Król Taffua ieden; Król Hefer ieden.
18. Król Afek ieden; Król Saron ieden.
19. Król Madon ieden; Król Hasor ieden.
20. Król Symron Meron ieden; Król Aksaf ieden.
21. Król Tenach ieden; Król Mageddo ieden.
22. Król Kades ieden; Król Iachanam z Karmelu ieden.
23. Król Dor z krainy Dor ieden; Król Goim w Galgal ieden;
24. Król Torsa ieden. Wszystkich Królów trzydzieści i ieden.

 Ioz 11 Ioz 12 Ioz 13